Onderzoek sociaal domein

27 februari 2020

Er wordt de laatste jaren veel onderzoek gedaan in het sociaal domein. Dat levert kennis en inzichten op waarmee gemeenten en aanverwante organisaties hun dienstverlening kunnen verbeteren. Onderzoeksbureau ZorgfocuZ is gespecialiseerd in onderzoek in de zorg-en welzijnssector en het sociaal domein. Wij hebben vele gemeenten de afgelopen jaren geholpen met allerlei onderzoeksvraagstukken in het sociaal domein. Ons streven hierbij is dat de inzichten uit onderzoek worden vertaald naar praktische verbeteradviezen. Zie ook gemeenten (sociaal domein).

Effectief onderzoek binnen het sociaal domein

Onderzoek sociaal domein

Met het uitvoeren van hun wettelijke taken rond de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015, hebben gemeenten de behoefte om goed te monitoren of het ingezette beleid het gewenste effect sorteert. Wordt het geld op een goede manier besteed en wordt goede zorg geboden?

Binnen het sociaal domein zijn diverse aandachtsgebieden te herkennen waar gemeenten onderzoek naar doen. Denk hier aan:

  • Beschermd wonen
  • Maatschappelijke opvang
  • Hulp bij huishouden
  • Algemene voorzieningen
  • Schuldhulpverlening
  • Doelgroepenvervoer
  • Sociale wijkteams
  • Eenzaamheid

Vanuit ZorgfocuZ hebben wij een bewezen succesvol trackrecord. Wij nodigen u uit om eens een kijkje te nemen bij enkele van onze voorbeeldprojecten en quotes van onze klanten.

Complementair onderzoeksteam

Onderzoeksbureau ZorgfocuZ beschikt over een complementair onderzoeksteam. Denk hierbij aan adviseurs, projectleiders, onderzoekers, data-analisten en interviewers. Op basis van ieder onderzoeksvraagstuk formeren wij het best mogelijke klantteam. Onze onderzoekers houden zich dagelijks bezig met onderzoeksvraagstukken binnen het sociaal domein. Denk hierbij aan beleidsonderzoeken en cliëntervaringsonderzoeken op het gebied van Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Algemene voorzieningen, doelgroepenvervoer en nog vele andere doelgroepen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onderzoek in het sociaal domein, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Dennis Kremer of Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.


Delen via: