Noordelijke Werkbelevingsmonitor: grondlegger voor verbeteracties

20 april 2018

Om te werken aan een evenwichtige en duurzame arbeidsmarkt, is tevreden zorgpersoneel een belangrijk streven. Sturingsinformatie is hierbij een grondlegger om te komen tot acties en innovaties; dit staat ook centraal bij het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT), waar een groot aantal organisaties in de regio zich aan hebben verbonden. ZorgfocuZ werkt samen met ZorgpleinNoord aan een instrument dat zorgorganisaties kunnen inzetten voor medewerkersonderzoek.

Met deze ‘Noordelijke Werkbelevingsmonitor’ introduceren wij een methode waarmee:

  • Medewerkersonderzoek op organisatieniveau uitgevoerd kan worden;
  • Waarin naast standaardthema’s ook organisatiespecifieke thema’s kunnen worden uitgevraagd;
  • Resultaten intern kunnen worden gebenchmarkt (vergelijkingen met eerdere jaren, of tussen organisatieonderdelen-/afdelingen);
  • Resultaten extern kunnen worden gebenchmarkt (vergelijkingen met andere zorgorganisaties uit Noord Nederland – dus geen vergelijking met een minder relevant ‘landelijk gemiddelde’);
  • Kosten laag worden gehouden, doordat een groot aantal Noordelijke zorgorganisaties deelneemt;
  • Concrete input voor beleidsoptimalisatie wordt verkregen. Geen dik rapport met alleen onderzoeksgegevens, maar concrete onderzoeksresultaten en handvatten voor verbetering.

De bij ZorgpleinNoord aangesloten organisaties hebben inmiddels laten weten dat er behoefte is aan deze monitor. De contouren van de Noordelijke Werkbelevingsmonitor zijn reeds geschetst; in een tweetal sessies wisselen we met geïnteresseerden graag verder van gedachten over relevante thema’s, onderwerpen en de concrete opzet van de Noordelijke Werkbelevingsmonitor. We gaan met bij ZorgpleinNoord aangesloten organisaties in gesprek over wat zij belangrijke aspecten vinden in medewerkersonderzoek en aan welke voorwaarden de Noordelijke Werkbelevingsmonitor zou moeten voldoen.

Indien u bent aangesloten bij ZorgpleinNoord, kunt u zich aanmelden voor deze sessies (op 15 mei en 29 mei) via dit inschrijfformulier. U bent van harte welkom!

Delen via: