De Noordelijke Werkbelevingsmonitor: beschikbaar vanaf najaar 2018

13 juni 2018

Om te werken aan een duurzame arbeidsmarkt in Noord-Nederland heeft ZorgfocuZ samen met ZorgpleinNoord het initiatief genomen voor de Noordelijke Werkbelevingsmonitor. De Werkbelevingsmonitor sluit aan op één van de actielijnen binnen het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Met RAAT slaan zorg- en welzijnsorganisaties de handen ineen om oplossingen te vinden voor de (aankomende) arbeidsmarkttekorten, onder meer door in te zetten op instroom en behoud.

Delen en leren
De Noordelijke Werkbelevingsmonitor is een methode die zorg-/welzijnsorganisaties in kunnen zetten voor hun periodieke medewerkersonderzoek. Door hierin met de Noordelijke Werkbelevingsmonitor een meer gemeenschappelijke lijn aan te brengen, ontstaan er veel interessante mogelijkheden om kennis, inzichten en ervaringen te delen en daardoor van elkaar te leren. Daarnaast bouwen deelnemende organisaties hiermee in gezamenlijkheid een rijke informatiebron op over ervaringen, percepties en belevingen van medewerkers uit zorg en welzijn in Noord Nederland.

Inspirerende werksessies
Op 15/05 en 29/05 hebben er twee werksessies plaatsgevonden met aangesloten organisaties om verder te brainstormen over de opzet en inhoud van de Noordelijke Werkbelevingsmonitor. Tijdens beide sessies werd ingegaan op de huidige wijze waarop zorgorganisaties medewerkersonderzoek (laten) uitvoeren, welke vernieuwing de Noordelijke Werkbelevingsmonitor met zich meebrengt en wat daarvan de meerwaarde is voor de deelnemende organisaties. Tijdens beide sessies werd er in een open en aangename sfeer gebrainstormd over de opzet en inhoud van de monitor en de mogelijkheden om het instrument nog sterker te maken. Onder meer werd gesproken over standaard en optionele modules, de al dan niet verplichte frequentie van het onderzoek en de interne/externe benchmarkmogelijkheden.

Vanaf het najaar van 2018 kunnen organisaties hun medewerkersonderzoek uitvoeren met behulp van de Noordelijke Werkbelevingsmonitor. Nadere informatie volgt hierover na de zomerperiode.

Delen via: