CQI-meting ZuidOostZorg

In nauwe samenwerking met onze partner Zorgbelang Fryslan voerden wij in 2013 de CQI-meting uit voor ZuidOostZorg. Tijdens dit CQI-onderzoek is bij 13 locaties de cliëntervaring gemeten en heeft er een analyse en interpretatie plaatsgevonden. Het concrete eindproduct van onze…

Lees verder >>

Medewerkersonderzoek ZINN Zorg

ZINN is een ouderenzorginstelling, met in totaal acht locaties in de provincie Groningen. ZorgfocuZ voerde in de maanden september en oktober het medewerkersonderzoek uit. Tijdens het onderzoek, dat online en schriftelijk werd afgenomen, werd er een mooie respons behaald waardoor…

Lees verder >>

Marketingadvies Ziekenhuis NijSmellinghe

Sinds 1 januari 2013 is Ziekenhuis Nij Smellinghe gefuseerd met Zorggroep Pasana. De nieuwe organisatie bestaat uit een ziekenhuis met locaties in Drachten en Dokkum en zorgcentra in Feanwâlden, Damwâld, Dokkum, Ternaard, Metslawier en Hollum. Bij de zorggroep werken door…

Lees verder >>

Marktonderzoek en marketingadvies Hof en Hiem

Hof en Hiem is een zorgorganisatie uit Friesland die intramurale en extramurale zorg biedt aan ouderen. Door diverse interne en externe ontwikkelingen waarmee de zorggroep te maken krijgt, schakelde de organisatie ZorgfocuZ in om marktonderzoek te doen onder diverse stakeholdersgroepen….

Lees verder >>

Onderzoek onder pleegouders

In opdracht van de provincie Drenthe voert een projectteam van de William Schrikker Groep (WSG) een project uit onder de titel ‘Samen opvoeden, óók bij een beperking’. Als onderdeel van het project heeft WSG door ZorgfocuZ een onderzoek laten uitvoeren…

Lees verder >>

Uitreiking CQI Accreditatie

Begin september 2013 ontving ZorgfocuZ uit handen van dhr. Corbijn (op de foto links) van het CIIO de accreditatie voor het uitvoeren van CQI-metingen. Na een succesvol verlopen accreditatieprocedure waren het Kees Mulder (kwaliteitsfunctionaris ZorgfocuZ, rechts) en Theo van der…

Lees verder >>

ZorgfocuZ CQI geacrrediteerd

ZorgfocuZ heeft in het voorjaar van 2013 de CQI-accreditatieprocedure van het CIIO succesvol doorlopen. Daarmee is ZorgfocuZ het derde bureau in Noord-Nederland dat deze accreditatie in zijn bezit heeft. Met het CQI-keurmerk mag ZorgfocuZ zich officieel meetbureau noemen en kunnen…

Lees verder >>

Stakeholdersonderzoek Indigo GGZ

Indigo GGZ biedt generalistische GGZ-zorg door heel Nederland. Indigo is een franchiseconcept, waarbij Altrecht (Utrecht), Parnassia Bavo Groep (Noord- en Zuid Holland), Emergis (Zeeland), GGz Centraal (Veluwe), GGZ Drenthe en ProPersona(Gelderland) en GGZ Breburg (Brabant) de franchisenemers zijn. Indigo vroeg…

Lees verder >>