Nationale Ombudsman doet onderzoek naar klachten sociaal domein

23 september 2016

logo-ombudsman-case

De Nationale Ombudsman gaat dit najaar onderzoek naar (de behandeling van) klachten in het sociaal domein. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft de Ombudsman de klachten geinventariseerd. De Ombudsman heeft tevens aan de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) gevraagd een inventarisatie te maken van de klachten die sinds januari 2015 zijn binnen gekomen, dit rapport wordt eind september openbaar gemaakt. In het tweede deel van het onderzoek vraagt de Ombudsman gemeenten hoe zij met klachten omgaat.

Dit is de tweede fase van zijn onderzoek naar het sociaal domein. In juni dit jaar startte de ombudsman dit onderzoek uit eigen beweging. Hij ontving sinds januari 2015 geregeld klachten en signalen van burgers voor wie onvoldoende duidelijk is hoe het zit met bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het sociaal domein, zeker na de decentralisaties. Zij weten niet altijd bij welke instantie zij moeten aankloppen met een hulpvraag, probleem of klacht.

In de eerste fase van zijn onderzoek heeft de ombudsman de ontvangen klachten en signalen van burgers geanalyseerd en heeft hij gesproken met de verantwoordelijke ministeries en  belangenorganisaties. In deze tweede fase wordt gekeken naar de dienstverlening aan de burger, zoals laagdrempeligheid, oog voor maatwerk en persoonlijk contact.

Lees de toelichtende brief aan de gemeenten hier.

(bron: Nationale Ombudsman)

Delen via: