Spiegelgesprekken: groepsgesprekken mét toehoorders

Een spiegelgesprek is een groepsgesprek onder leiding van een ervaren gespreksleider van ZorgfocuZ. Vijf tot twaalf cliënten (of burgers) zitten tijdens spiegelgesprekken aan een grote tafel of in een kring en delen hun ervaringen over vooraf vastgestelde thema’s. Betrokken zorgverleners of instanties (artsen, verpleegkundigen, beleidsmedewerkers en/of anderen) zitten er in een tweede kring in dezelfde ruimte omheen en mogen luisteren (dit is het verschil met een focusgroep). Ook managers of leden van de cliëntenraad kunnen aanwezig zijn. Hun taak is luisteren, maar ook zwijgen. Aan het einde kunnen zij vragen beantwoorden. Het is niet de bedoeling met elkaar in discussie te gaan, of het gelijk te halen. Júist niet!

De kracht van een spiegelgesprek schuilt in de directe confrontatie tussen zorg- of dienstverleners en cliënten of burgers. Een spiegelgesprek geeft bijvoorbeeld ziekenhuismedewerkers feedback en informatie over de verleende en ervaren zorg- of dienstverlening. Dit levert vaak een overzicht op van positieve- en verbeterpunten. Bovendien resulteert dit in aanbevelingen voor verbeteracties, geformuleerd vanuit het perspectief van (ex-) patiënten. Vaak levert het inspiratie op en komen volop concrete en relatief eenvoudig te implementeren verbeteracties naar boven tijdens deze sessies.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Martin Bloem

(050) 82 00 461
m.bloem@zorgfocuz.nl