Onze variatie op Mystery guests in de zorg

ZorgfocuZ is volledig gespecialiseerd in onderzoek in de zorg, welzijn en het sociaal domein. Daarbij gaat het zonder uitzondering om een zeer hoge betrokkenheid van zorggebruikers en hun vertegenwoordigers. Maar óók van het zorgpersoneel. Om hen niet onnodig te belasten en teleur te stellen (door op een goed moment het proces af te breken door te verklappen dat een onderzoeker een mystery shopper is), zet ZorgfocuZ shadowers in. Het is onze, inmiddels beproefde en bewezen succesvolle aanpak, om een klantreis in kaart te brengen.

Een cliëntreis in beeld brengen
Bij shadowing (schaduwen van) wordt een cliënt in een zorgtraject gevolgd door een onderzoeker (shadower) en wordt het proces dat een cliënt doorloopt in kaart gebracht. Dit kan bijvoorbeeld bij een keukentafelgesprek van een gemeente zijn, of bij een opname bij een ziekenhuis of een verpleeghuis. De shadower krijgt inzicht in alle processtappen en ziet wat een cliënt ervaart gedurende het traject en maakt hierbij mee tegen welke knelpunten een cliënt aanloopt.

De kracht van shadowing zit in het feit dat informatie objectief is en ‘realtime’ wordt ingewonnen. Andere vormen van cliëntonderzoek hebben veelal een retroperspectief karakter (hierbij wordt teruggekeken in de tijd, tot soms wel een jaar geleden) waardoor de kans bestaat dat teruggekoppelde informatie van cliënten niet volledig is. Shadowing is geschikt om als extra verdieping toe te passen op bestaande vormen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Martin Bloem

(050) 82 00 461
m.bloem@zorgfocuz.nl