Focusgroepen – Interactie leidt tot diepe inzichten

Focusgroepen zijn groepsgesprekken met een bepaalde doelgroep, denk bijvoorbeeld aan ouderen, mantelzorgers of jongeren met een bepaalde problematiek. Focusgroepen bieden (net als interviews) de mogelijkheid om meer duiding te kunnen geven aan de uitkomsten van kwantitatief onderzoek en/of om meer verdieping te zoeken met bepaalde doelgroepen.  Thema’s die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld de kwaliteit van de dienstverlening of de toegankelijkheid van de zorg.

In een focusgroep nemen gemiddeld 6 tot 12 mensen deel. Een focusgroep duurt circa 1,5 uur en staat onder leiding van een ervaren gespreksleider van ZorgfocuZ. Eventueel is een notulist aanwezig voor verslaglegging van de sessie. Alvorens een focusgroep kan plaatsvinden, bepalen we samen met de klant het doel van de sessie, welke doelgroepen uitgenodigd moeten worden en welke onderwerpen tijdens de focusgroepen aan bod zullen komen.

Een mooie variatie op focusgroepen is de onderzoeksvorm van spiegelgesprekken.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Martin Bloem

(050) 82 00 461
m.bloem@zorgfocuz.nl