Face-to-face diepte-interviews

Face-to-face interviews (of: diepte-interviews) zijn 1-op-1 gesprekken waarin meer specifieke informatie achterhaald kan worden van iemand zijn/haar persoonlijke ervaring, beleving, perceptie of behoefte. Bij zorggebruikers / cliënten met bijvoorbeeld meerdere problemen en/of zwaardere problematiek (bijvoorbeeld cliënten met begeleiding of dagbesteding) zijn persoonlijke interviews zeer geschikt. Hiermee kan op een veilige en persoonlijke manier de kern van een bepaald thema, probleem of uitdaging worden besproken.

ZorgfocuZ adviseert bij bepaalde groepen zorggebruikers om interviews waar mogelijk bij de mensen thuis af te nemen. Dit zorgt ervoor dat respondenten over het algemeen opener zijn en eerder bereid om hun oprechte mening te geven. Een derde persoon (bijvoorbeeld een ouder of een mantelzorger) kan eventueel aansluiten bij dit soort interviews ter ondersteuning.

Indien interviews de gewenste vorm zijn, maar dit vanwege te grote aantallen of logistiek gezien (bijvoorbeeld vanuit geografisch of planningstechnisch oogpunt) praktisch niet haalbaar is het uitvoeren van telefonische interviews een uitstekend alternatief.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Martin Bloem

(050) 82 00 461
m.bloem@zorgfocuz.nl