Deskresearch – soms is informatie al beschikbaar

Soms is alleen ‘primair onderzoek’ (met bijvoorbeeld behulp van vragenlijsten of interviews) doen niet nodig; beschikbare gegevens kunnen dan (vaak ten dele) gevonden worden in andere bronnen. Bijvoorbeeld door documentstudie, het ontsluiten CBS-Statline-data of data vanuit andere databronnen. ZorgfocuZ heeft in de loop der jaren de nodige infrastructuur ontwikkeld om dergelijke databronnen snel en effectief te ontsluiten, waardoor we relatief snel goede analyses kunnen doen zonder echt ‘het veld’ in te gaan. We spreken in dat geval van ‘deskresearch’.

Binnen het deskresearch (documentstudie) onderscheiden ze intern deskresearch en extern deskresearch. Bij intern deskresearch bestuderen we (bijvoorbeeld als basis voor een marktonderzoek) interne documenten zoals jaarverslagen, beleidsplannen, marketingplannen, jaarplannen, etc. Bij extern deskresearch kijken we naast databronnen zoals CBS Statline ook wel naar wetenschappelijke studies, afstudeerprojecten op universiteiten of andersoortige studies aangaande het onderwerp.

Wij hebben gespecialiseerde medewerkers in dienst die diverse onderzoeksvragen kunnen verhelderen op basis van deskresearch. Meer weten? Neem dan contact op met Robbert Klein Koerkamp (r.klein.koerkamp@zorgfocuz.nl, 06 4131 1758), we denken graag vrijblijvend mee!

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Martin Bloem

(050) 82 00 461
m.bloem@zorgfocuz.nl