Noordelijke Werkbelevingsmonitor biedt goed beeld van medewerkerstevredenheid, ook in coronatijd

8 september 2020

Neemt jouw organisatie al deel aan de Noordelijke Werkbelevingsmonitor? Met dit medewerkerstevredenheidsonderzoek – op maat gemaakt voor jouw organisatie – wordt de beleving, ervaring en tevredenheid van de medewerkers in jouw organisatie gemeten. En dit op een manier die vergelijking van de resultaten met die van andere zorg- en welzijnsorganisaties in het Noorden mogelijk maakt.

Om de personeelstekorten in zorg en welzijn het hoofd te bieden, is aan de ene kant nieuwe instroom hard nodig, aan de andere kant moeten organisaties koesteren wat ze al hebben. Goed werkgeverschap én goed werknemerschap vormen de sleutel tot behoud van medewerkers. Ook als het om medewerkersonderzoek gaat, gelooft ZorgpleinNoord in de kracht van samenwerken. Aangesloten organisaties kunnen van elkaar leren door kennis en inzichten te delen. Het is de ambitie van ZorgpleinNoord om in het noorden consistentie aan te brengen in de manier waarop we onderzoek doen naar ervaringen en tevredenheid van medewerkers. Daarom introduceerden ZorgpleinNoord en ZorgfocuZ samen de Noordelijke Werkbelevingsmonitor. Dit is een methode waarmee noordelijke organisaties op dezelfde manier de beleving, ervaring en tevredenheid van medewerkers kunnen meten.

De Noordelijke Werkbelevingsmonitor is een medewerkersonderzoek dat op maat voor jouw organisatie wordt gemaakt, maar daarnaast volop mogelijkheden biedt voor een vergelijking van de resultaten met die van andere noordelijke zorg- en welzijnsorganisaties. Ook wordt sinds deze zomer naar de ervaring van de organisatie-aanpak rondom het coronavirus gevraagd. Inmiddels wordt de Noordelijke WerkbelevingsMonitor al gebruikt door (bij ZorgpleinNoord aangesloten) organisaties uit de jeugdzorg, ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en het sociaal domein.

Meer weten? Laat dan je contactgegevens achter op www.nwb-monitor.nl.

Delen via: