Tineke Ellens, MSc.

Onderzoeker

Tineke is onderzoeker bij ZorgfocuZ en verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwantitatieve onderzoeken.

Expertises

Tineke heeft een sociologie en demografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als onderzoeker is Tineke vooral betrokken bij en verantwoordelijk voor kwantitatieve onderzoeken in het sociaal domein en de zorgsector. Daarnaast maakt Tineke onderdeel uit van ons Team Dataverzameling die ervoor zorgt dat onze vragenlijstonderzoeken op de juiste wijze worden opgezet, verzonden en gerapporteerd.

Tineke aan het woord

Na mijn studie ben ik meteen aan de slag gegaan als onderzoeker bij ZorgfocuZ en heb ik ervaren hoe ik mijn opgedane vaardigheden kan inzetten in de praktijk. Als onderzoeker bij ZorgfocuZ probeer ik me te verplaatsen in de klant en na te gaan op welke wijze belangrijke informatie zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk verzameld kan worden. Het geeft me energie om de ervaringen van cliënten, klanten en medewerkers te vertalen naar bruikbare data die waardevol is voor de sturing van een organisatie of instantie.

ZorgfocuZ biedt een enerverende werkomgeving, met gemotiveerde en gedreven collega’s. Door de maatschappelijke relevantie en diversiteit aan projecten en taken werk ik elke dag met veel plezier bij ZorgfocuZ. 

Projecten

Als projectleider is Tineke verantwoordelijk voor de uitvoering van meerdere cliëntervaringsonderzoeken binnen het sociaal domein. Een voorbeeld hiervan:

Voor gemeente Buren voeren wij cliëntervaringsonderzoeken uit onder de doelgroepen Wmo en Jeugdhulp. De gemeente is geïnteresseerd in hoe cliënten de ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugwet ervaren en ook de weg daar naartoe. Daarnaast is de gemeente ook benieuwd naar het functioneren van het sociaal team. Aan de hand van een vragenlijstonderzoek worden ervaringen van cliënten achterhaald en in een rapportage verwerkt, waarbij vergelijkingen gemaakt worden tussen verschillende doelgebieden. Met de resultaten krijgt de gemeente een beeld van het functioneren van het huidige beleid.

Daarnaast is Tineke als onderdeel van Team Dataverzameling betrokken bij de uitvoering van verschillende projecten in de zorgsector:

Voor ouderenzorgorganisatie ZINN heeft ZorgfocuZ een cliënttevredenheidsonderzoek voor verschillende afdelingen alsook een medewerkerstevredenheidsonderzoek voor de gehele organisatie uitgevoerd. De ervaringen van cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers omtrent actuele thema’s werden opgehaald aan de hand van vragenlijsten. De opgehaalde data is uitgebreid geanalyseerd en verwerkt in rapportages waarbij rekening is gehouden met verschillende afdelingen en locaties. Tineke is betrokken geweest bij de dataverzameling en de rapportagefase van het onderzoek.

Opleidingen

  • Bachelor Sociologie │Rijksuniversiteit Groningen
  • Master Population Studies │Rijksuniversiteit Groningen

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten