Miriam de Vries, MSc.

Onderzoeker

Miriam is onderzoeker bij ZorgfocuZ en verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken.

Expertises

Miriam houdt zich bij ZorgfocuZ bezig met een diversiteit aan onderzoeksprojecten. Miriam is vooral actief op het gebied van cliëntervaringsonderzoeken in het sociaal domein en met onze onderzoeken PREM Wijkverpleging. Daarnaast maakt Miriam onderdeel uit van ons team dataverzameling die ervoor zorgen dat onze vragenlijstonderzoeken op de juiste wijze worden opgezet, verzonden en gerapporteerd.

Opleidingen

  • Master Sociologie | Arbeid, Levensloop en Organisaties | Rijksuniversiteit Groningen

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten