Maartje Koops, MSc.

Onderzoeker

Maartje is onderzoeker bij ZorgfocuZ en verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken.

Expertises

Maartje houdt zich bij ZorgfocuZ bezig met de uitvoering van diverse onderzoeken voor organisaties in zorgsector. De afgelopen jaren heeft Maartje zich onder meer gespecialiseerd in het doen van onderzoek in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Maartje is tevens coördinator van al onze PREM Wijkverpleging onderzoeken en de onderzoeken die wij doen in het kader van ZorgkaartNederland. Maartje heeft zich de afgelopen jaren verder doorontwikkeld op het gebied van kwalitatief onderzoek. Maartje is zelf inzetbaar als interviewer en coördineert ons team van interviewers.

Maartje aan het woord

Als onderzoeker moet je van nature een grote dosis nieuwsgierigheid hebben. Als socioloog/antropoloog moet je naast de nieuwsgierigheid ook een oprechte interesse hebben in de belevingen, ervaringen en ideeën van je onderzoeksdoelgroep en de context waarbinnen je onderzoek plaatsvindt. De afwisseling die ik in mijn projecten tegenkom, wat betreft diversiteit aan onderzoeksvragen, werkvelden en doelgroepen, maakt dat ik het werk bij ZorgfocuZ nog net zo enerverend vind als op mijn eerste dag.

Projecten

ZINN: Cliënten- en medewerkersonderzoek incl. koppelingsrapport

ZINN is een ouderenzorgorganisatie met locaties in Groningen, Hoogezand en Haren. Wij zijn het vaste onderzoeksbureau geworden voor ZINN. Om het jaar voeren we het cliënten– en medewerkersonderzoek uit. Door het cliënten- en het medewerkersonderzoek tegelijk uit te voeren is het mogelijk om de voor ZINN actuele thema’s aan zowel cliënten, vertegenwoordigers van cliënten als aan medewerkers voor te leggen. Dit zorgt voor een compleet beeld vanuit een aantal belangrijke ‘stakeholders’ van de organisatie. Maartje is afgelopen jaar betrokken geweest als projectleider van het onderzoek.

Van te voren is tezamen met de cliëntenraad, ondernemingsraad en enkele leidinggevenden gesproken over welke thema’s momenteel spelen binnen de organisatie. Deze zijn toegevoegd aan de beide onderzoeken. Op die manier krijgt ZINN antwoorden op relevante vragen. Per locatie zijn vervolgens de verschillen in kaart gebracht, hierbij is zowel tussen locaties en ten opzichte van de vorige meting vergeleken. Na het opleveren van de rapportages, zijn er zowel ZINN-breed als voor alle locaties afzonderlijk interactieve sessies gehouden. Tijdens de interactieve sessies zijn de resultaten gepresenteerd en is met cliëntenraadsleden, medewerkers en managers gesproken over de voor hen opvallende uitkomsten en mogelijke oplossingsrichtingen.

Koninklijke Visio: grootschalig behoefte onderzoek in kader van eHealth programma

Het onderzoek bestond uit een documentstudie, inventarisatie van huidig eHealth aanbod, best practices binnen andere zorginstellingen en een grootschalig behoefteonderzoek onder diverse doelgroepen om inzicht te kunnen geven in kansen en risico’s voor Visio in het aanbieden van eHealth. Daarmee vormden de resultaten uit dit onderzoek een solide basis voor het te volgen strategische beleid.

ZIENN Het Kopland: Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke opvang

Het onderzoek, waar een groot aantal respondenten aan deelgenomen heeft, heeft inzicht verschaft in welke factoren van invloed zijn op de kwaliteit van leven en op welke manier de ondersteuning bijdraagt aan het verhogen van deze kwaliteit. Er is in het onderzoek speciaal aandacht voor de methodieken welke bij Zienn en Het Kopland mee wordt gewerkt. Bij de methodiek Krachtwerk wordt bijvoorbeeld ingezet op de eigen kracht; de regie bij de cliënt en worden hierbij cliënt en begeleider als gelijkwaardige samenwerkingspartners gezien. Met de resultaten heeft Zienn en het Kopland inzicht gekregen in hoe deze methodieken overkomen op cliënten en hebben zij aanknopingspunten gekregen voor het -waar mogelijk- verder verbeteren van de ondersteuning.

Cliëntervaringsonderzoek Zienn en Het Kopland

Opleidingen

  • Master Medical Anthropology & Sociology | Universiteit van Amsterdam
  • Bachelor International Development Studies | Universiteit van Wageningen

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten