Jesse Hulsebosch, MSc.

Onderzoeker

Jesse is onderzoeker bij ZorgfocuZ en verantwoordelijk voor complexere onderzoeksopdrachten.

Expertise

Als onderzoeker is Jesse onder andere werkzaam op het gebied van beleidsonderzoeken voor gemeenten, rekenkameronderzoeken en onderzoeksvraagstukken met de inzet van meerdere onderzoeksmethoden. Binnen deze onderzoeksopdrachten is Jesse verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de onderzoekstaken.

Jesse aan het woord

Ieder onderzoek betekent weer een nieuwe uitdaging om een resultaat te leveren waar de klant écht iets aan heeft. Dit vraagt om vooraf goed met elkaar na te denken over de onderzoeksvraag, maar ook om gedurende het traject frequent en transparant contact te houden. Dit voorkomt verrassingen aan het eind.

De onderzoekservaring die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd heb ik, met name bij de meer complexe vraagstukken, goed kunnen inzetten. De diversiteit aan klanten en onderzoeksvragen, maar ook in onderzoeksmethoden die daarbij worden ingezet, maken dat dit werk nooit verveelt!

Onderzoeken

Rekenkamer Nijmegen: rekenkameronderzoek toegang tot de Wmo

In opdracht van de Rekenkamer Nijmegen hebben wij samen met de Rekenkamer een onderzoek gedaan naar de toegang tot Wmo-maatwerkvoorzieningen. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te bieden in de wijze waarop bewoners met een (hulp)vraag in Nijmegen toegang hebben tot voorzieningen op grond van de Wmo en waar nodig aanbevelingen te doen om die toegang vanuit cliëntperspectief effectiever en efficiënter te maken.

BUCH-gemeenten: 213a-onderzoek naar uitkeringsgerechtigden

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben ons gevraagd een analyse te maken van uitkeringsgerechtigden binnen de gemeenten. Bij deze brede probleemanalyse is onder andere aandacht geweest voor de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden, de kenmerken van de doelgroep, de wijze van financiering en tevredenheid van cliënten. Door het uitvoeren van een documentstudie, deskresearch en het voeren van interviews konden de bevindingen uit de analyse in de regionale en lokale context worden geplaatst waardoor er gerichte aanbevelingen gedaan konden worden. 

Publiek Vervoer: klanttevredenheidsonderzoek vervoersstromen

onderzoek doelgroepenvervoer

Publiek Vervoer Groningen Drenthe heeft ons gevraagd om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder de gebruikers van de verschillende vervoersstromen. Door het gebruik een schriftelijke en online maatwerkvragenlijst is inzicht verkregen in de tevredenheid over de vervoersstromen en de mogelijkheden tot verbetering. 

Opleidingen

  • Master Sociologie | Arbeid, Levensloop en Organisaties | Rijksuniversiteit Groningen

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten