Jesse Hulsebosch, MSc

Senior onderzoeker / Adviseur

Jesse is onderzoeker bij ZorgfocuZ en verantwoordelijk voor complexere onderzoeksopdrachten.

Expertise

Als onderzoeker is Jesse onder andere werkzaam op het gebied van beleidsonderzoeken voor gemeenten, rekenkameronderzoeken en onderzoeksvraagstukken met de inzet van meerdere onderzoeksmethoden. Binnen deze onderzoeksopdrachten is Jesse verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de onderzoekstaken.

Jesse aan het woord

Ieder onderzoek betekent weer een nieuwe uitdaging om een resultaat te leveren waar de klant écht iets aan heeft. Dit vraagt om vooraf goed met elkaar na te denken over de onderzoeksvraag, maar ook om gedurende het traject frequent en transparant contact te houden. Dit voorkomt verrassingen aan het eind.

De onderzoekservaring die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd heb ik, met name bij de meer complexe vraagstukken, goed kunnen inzetten. De diversiteit aan klanten en onderzoeksvragen, maar ook in onderzoeksmethoden die daarbij worden ingezet, maken dat dit werk nooit verveelt!

Onderzoeken

Rekenkamer Nijmegen
In opdracht van de Rekenkamer Nijmegen heeft ZorgfocuZ samen met de Rekenkamer een onderzoek gedaan naar de toegang tot Wmo-maatwerkvoorzieningen. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te bieden in de wijze waarop bewoners met een (hulp)vraag in Nijmegen toegang hebben tot voorzieningen op grond van de Wmo en waar nodig aanbevelingen te doen om die toegang vanuit cliëntperspectief effectiever en efficiënter te maken.

BUCH-gemeenten
Een 213a-onderzoek naar uitkeringsgerechtigden

Publiek Vervoer: klanttevredenheidsonderzoek vervoersstromen
Een klanttevredenheidsonderzoek onder gebruikers van de volgende vervoersstromen: Wmo-vervoer, Leerlingenvervoer, Hubtaxi, en Participatievervoer

Opleidingen

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten