Jaou Chateau, MA.

Onderzoeker

Jaou is als onderzoeker bij ZorgfocuZ onder meer verantwoordelijk voor het opzetten, overzien en uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve maatwerk- en rekenkameronderzoeken.

Expertises

Jaou houdt zich bij ZorgfocuZ hoofdzakelijk bezig met (rekenkamer)onderzoeken over jeugdzorg, informatievoorziening, communicatie en participatie. Daarnaast werkt hij als interviewer en is hij vanuit zijn achtergrond in de communicatie betrokken bij de evaluatie van communicatieve vraagstukken en productontwikkeling.

Jaou aan het woord

In mijn werk bij ZorgfocuZ streef ik ernaar om onderzoek niet alleen voor, maar vooral ook mét de klant te doen. Dat zal wel met mijn communicatieachtergrond te maken hebben. Op die manier ontstaan naar mijn idee adviezen en handreikingen waar de klant ook echt mee aan de slag kan. Dat vind ik erg belangrijk.

Hoewel de projecten waar ik aan werk altijd interessant, leerzaam en uitdagend zijn, haal ik mijn werkplezier vooral uit de samenwerking en het contact met mijn collega’s. Dat we op kantoor zulke lekkere koffie hebben, is natuurlijk een mooie bijkomstigheid!

Projecten

Rekenkamercommissie WVOLV: Informatievoorziening Jeugdhulp

Voor de rekenkamercommissie WVOLV (gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg) hebben wij gewerkt aan een onderzoek naar de informatievoorziening omtrent jeugdhulp. Het onderzoek had tot doel om inzicht te krijgen in de informatievoorziening in de jaren na de decentralisatie van de taken in het sociaal domein, en deze te vergelijken met de informatievoorziening voor de decentralisatie. Daarnaast is gekeken hoe de gemeenteraden is omgegaan met de aangeleverde informatie op basis van openbare documentatie. Hiertoe is een analyse opgesteld van het beleid, de financiële documentatie en de monitoringsinformatie. Deze analyse heeft geleid tot concrete aanbevelingen voor de gemeente.

Opleidingen

  • Bachelor Communicatie-en Informatiewetenschappen (met een minor filmwetenschappen) | Rijksuniversiteit Groningen
  • Master Communicatiekunde | Rijksuniversiteit Groningen

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten