Jaou Chateau, MA.

Onderzoeker | Communicatiemedewerker | Vormgever

Jaou is als onderzoeker bij ZorgfocuZ onder meer verantwoordelijk voor het opzetten, overzien en uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve maatwerk- en rekenkameronderzoeken. Daarnaast is hij werkzaam als communicatiemedewerker en vormgever.

Expertises

Jaou houdt zich bij ZorgfocuZ hoofdzakelijk bezig met (rekenkamer)onderzoek binnen het sociaal domein en met beleids-, draagvlak-, behoefte-, doelgroepen- en imago-onderzoek. Vanuit zijn achtergrond als communicatiewetenschapper is hij eveneens betrokken bij vraagstukken op het gebied van informatievoorziening, communicatie en (burger)participatie, en werkt hij aan de grafische vormgeving en inhoudelijke ontwikkeling van interne producten.

Jaou aan het woord

In mijn werk bij ZorgfocuZ streef ik ernaar om onderzoek niet alleen voor, maar vooral ook mét de klant te doen. Dat zal wel met mijn communicatieachtergrond te maken hebben. Op die manier ontstaan naar mijn idee adviezen en handreikingen waar de klant ook echt mee aan de slag kan. Dat vind ik erg belangrijk.

Hoewel de projecten waar ik aan werk altijd interessant, leerzaam en uitdagend zijn, haal ik mijn werkplezier vooral uit de samenwerking en het contact met mijn collega’s. Dat we op kantoor zulke lekkere koffie hebben, is natuurlijk een mooie bijkomstigheid!

Projecten

Rekenkamercommissie Het Hogeland – Rekenkameronderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de jeugdzorg
In opdracht van de rekenkamercommissie Het Hogeland hebben we een rekenkameronderzoek naar de jeugdzorg uitgevoerd binnen de gemeente Het Hogeland. Binnen het onderzoek stonden twee vragen centraal:

1. Hoe is het beleid en de uitvoering van de jeugdzorg in de gemeente Het Hogeland vormgegeven en zijn deze doelmatig en doeltreffend?
2. Hoe heeft de raad zijn kaderstellende en controlerende functie in het jeugdzorgbeleid vormgegeven en hoe wordt de raad geïnformeerd over het jeugdzorgbeleid?

De inzet van verschillende onderzoeksmethoden heeft geleid tot een aantal concrete aanbevelingen aan de gemeenteraad.

Rekenkamercommissie WVOLV: Informatievoorziening Jeugdhulp

Voor de rekenkamercommissie WVOLV (gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg) hebben wij gewerkt aan een onderzoek naar de informatievoorziening omtrent jeugdhulp. Het onderzoek had tot doel om inzicht te krijgen in de informatievoorziening in de jaren na de decentralisatie van de taken in het sociaal domein, en deze te vergelijken met de informatievoorziening voor de decentralisatie. Daarnaast is gekeken hoe de gemeenteraden is omgegaan met de aangeleverde informatie op basis van openbare documentatie. Hiertoe is een analyse opgesteld van het beleid, de financiële documentatie en de monitoringsinformatie. Deze analyse heeft geleid tot concrete aanbevelingen voor de gemeente.

Opleidingen

  • Bachelor Communicatie-en Informatiewetenschappen (met een minor Filmwetenschap) | Rijksuniversiteit Groningen
  • Master Communicatiekunde | Rijksuniversiteit Groningen

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten