Drs. Robbert Klein Koerkamp

Senior onderzoeker / Adviseur

Robbert is onderzoeker/adviseur bij ZorgfocuZ en houdt zich voornamelijk bezig met vormen van maatwerkonderzoek, met specialisaties op gebied van medewerkersonderzoek en marketinggerelateerd onderzoek, zoals marktonderzoek, imago-onderzoek, haalbaarheidsonderzoek en verwijzersonderzoek. 

Expertise

Robbert werkt sinds de afronding van zijn studie Bedrijfskunde voor ZorgfocuZ en heeft vanaf 2009 talloze zorgorganisaties geholpen met diverse (markt-) onderzoeksvragen. Mede op basis van zijn praktijkkennis schreef Robbert het boek ‘Zorg met liefde en lef’, waarin hij vanuit een theoretische benadering beschrijft hoe zorgorganisaties op basis van goed marktonderzoek en stakeholdersonderzoek kunnen komen tot beleidskeuzes. In dit boek komen volop praktijkcases aan bod, voortkomend uit Robbert zijn praktijkervaring met onder andere organisaties in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en ziekenhuizen. De onderzoeken die Robbert opzet, zijn veelal gebaseerd op theoretische modellen die als kapstok worden gebruikt voor een onderzoeksplan. Zijn sterk opgebouwde en onderbouwde onderzoeken, bieden structuur aan de onderzoeken en leiden tot optimale onderzoeksresultaten.

Robbert aan het woord

Vaak denk je op basis van ervaring, beleving, of op gevoel ‘dat je wel weet hoe het zit’ en maak je op basis daarvan keuzes. Een prima uitgangspunt. Maar niet als het gaat om het beleid van een organisatie waar soms wel honderden mensen werken. En al helemaal niet als het gaat om een organisatie die diensten levert aan mensen met een zorgvraag. Dan kún (of: mág) je niet op onderbuikgevoelens afgaan.

Dat organisatiebeleid niet altijd gestoeld is op goed onderzoek, fascineert mij mateloos. Deze fascinatie startte in mijn studentenjaren (in schreef er toen al een boekje over) en deze fascinatie heb ik nog steeds. Want ik ben ervan overtuigd dat goed beleid het resultaat is van inzicht en kennis. ‘Survival of the fittest’ zegt dat degene die zich het best aanpast aan de omgeving zal overleven. En dus moet je weten wat er speelt. Onderzoek is, was en blijft altijd noodzakelijk voor goed beleid. Inzichten zijn, waren en blijven de sleutel tot succes. Daarvan ben ik overtuigd. En omdat ik graag onderdeel ben van succes, werk ik elke dag met heel veel plezier aan onderzoeken voor onze opdrachtgevers.

Projecten

Enkele projecten waar Robbert aan meegewerkt heeft, zijn de volgende:

Robbert komt al sinds 2012 over de vloer bij ZINN, een ouderenzorgorganisatie met locaties in Groningen, Hoogezand en Haren. Het eerste project dat hij bij ZINN mocht begeleiden was het, op basis van een marktonderzoek, opstellen van een strategisch marketingplan voor de organisatie. Na dit project te hebben begeleid, is ZorgfocuZ het vaste onderzoeksbureau geworden voor ZINN. Niet alleen voeren we periodiek het clientonderzoek en het medewerkersonderzoek uit, maar ook wanneer er specifieke marktonderzoeksvragen zijn weet deze vooraanstaande VVT-organisatie ZorgfocuZ te vinden waarbij Robbert vaak een belangrijke en verbindende rol speelt vanwege zijn kennis van de organisatie.

Voor meerdere revalidatie-instellingen uit Nederland voert ZorgfocuZ verwijzersonderzoeken uit, die vanuit ZorgfocuZ worden begeleid door Robbert. Zijn effectieve aanpak presenteerde hij zelfs op uitnodiging van Revalidatie Nederland in Utrecht, waar onder meer ook vertegenwoordigers van Rijndam Revalidatie aanwezig waren. Rijndam werkt op 18 locaties aan excellente revalidatiezorg en voor al deze locaties gingen we tijdens een verwijzersonderzoek na onder medisch specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners in hoeverre zij Rijndam en haar aanbod kennen, wat zij hiervan vinden en waar de samenwerking nog verder geoptimaliseerd kan worden. We richtten het onderzoek zo in dat we niet alleen inzichten per locatie konden geven, maar ook vergelijkingen konden maken met andere revalidatie-instellingen waarvoor Robbert dit soort onderzoeken begeleidt, zoals Revalidatie Friesland ne Klimmendaal.

Het Martini Ziekenhuis uit Groningen is een topklinisch ziekenhuis en één van de Santeon-ziekenhuizen. Robbert heeft bij dit ziekenhuis, samen met collega Karel Jan Alsem, een onderzoek mogen begeleiden teneinde de positie van de marketingafdeling te verbeteren. Bij andere (Santeon-) ziekenhuizen werd in de keuken gekeken, maar ook binnen andere sectoren werden ideeën en inspiratie opgedaan om een advies te kunnen geven over de juiste inbedding van marketing in de organisatie. Een project om trots op te zijn, voor een prominente zorgorganisatie!

Koninklijke Visio is het landelijke expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, iedereen met vragen over slechtziendheid of blindheid kan hier terecht. De organisatie helpt te revalideren, maar ook is er meer structureel woonaanbod voor mensen die ook bijkomende beperkingen hebben. Robbert heeft voor Koninklijke Visio verschillende onderzoeken en analyses mogen uitvoeren, waarbij hij onder meer het grootschalige verwijzersonderzoek onder medisch specialisten begeleidde. Door een goed doordachte methode werd er een zeer hoge respons behaald, waar de organisatie direct mee aan de slag kon ter verbetering van de dienstverlening richting verwijzers.

Opleidingen

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten