Drs. Arjan Rozema

Algemeen manager / Senior adviseur

Arjan is senior adviseur bij ZorgfocuZ en betrokken bij verschillende onderzoek- en adviesprojecten voor organisaties als gemeenten, rekenkamers, organisaties in de ouderenzorg en jeugdhulp, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen en GGZ. Vanuit zijn rol heeft hij een scherp oog ontwikkeld voor het vormgeven van een waterdichte onderzoeksplannen voor onze klanten.

Expertise

Arjan is zeer resultaatgericht en borgt dat de beoogde resultaat(afspraken) worden nagekomen. Daarnaast is hij in staat de juiste informatie boven tafel te krijgen, waarbij hij goed onderscheid weet te maken tussen hoofd- en bijzaken. Arjan is van origine communicatie- en informatiewetenschapper en hij heeft de leergang PRINCE2®-Foundation (projectmatig werken) succesvol afgerond.

Arjan aan het woord

Plezier, doeltreffend, continu verbeteren en afwisseling zijn voor mij belangrijke voorspellers van mijn werkplezier.

  • Plezier in het samenwerken met geweldige collega’s waarmee we bouwen aan ons  prachtige bedrijf.
  • Doeltreffend komen tot een onderzoeksaanpak en eindresultaat streef ik bij elk onderzoekstraject na.
  • Continu op zoek naar (kleine) verbetering in de organisatie en (persoonlijke) ontwikkeling.
  • Afwisseling in werkzaamheden en klanten, maakt dat ik me nog jaren actief wil inzetten voor ZorgfocuZ.

Mijn drijfveer is om elke keer weer tot de best mogelijke (onderzoeks-)oplossingen en eindresultaten voor onze klanten te komen. Door aan de voorkant van een traject hier goed over na te denken (met de klant!), voorkom je achteraf een discussie ‘hadden we het maar zo gedaan’. De variatie in klanten (type en omvang), maar ook complexiteit van de opdrachten maakt dat geen dag hetzelfde is en ga ik (bijna) altijd met een glimlach naar het werk. In de loop der jaren heb ik tientallen onderzoekstrajecten succesvol mogen afronden, waarbij mijn focus met name heeft gelegen op het sociaal domein, ouderenzorg en ziekenhuizen. Mijn ambitie is om dit nog jaren te blijven doen!

Projecten

Enkele projecten waar Arjan aan meegewerkt heeft, zijn de volgende:

Voor Rekenkamercommissie De Kempen (gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) is Arjan als projectleider betrokken geweest bij het onderzoek naar begeleiding. Samen met onder andere collega Chiel Westra en Theo van der Zee heeft hij dit onderzoek uitgevoerd. Voorts was Matthijs Sikkes-Van den Berg nauw betrokken. Arjan geeft aan zeer prettig te hebben samengewerkt met de Rekenkamercommissie en het onderzoeksteam. Het is elke keer weer zoeken naar een goed samenspel tussen opdrachtgever en onderzoeksteam. Zeker bij rekenkameronderzoeken voor meerdere gemeenten tegelijk, waarbij ook gemeenteraad, college en ambtelijk apparaat betrokken zijn, is dat elke keer weer een mooie uitdaging. Zie hier de voorbeeldcase.

In de regio West-Friesland heeft Arjan de kwaliteit van de geleverde dienstverlening van jeugdzorgaanbieders onder de loep genomen. De gemeente Hoorn fungeerde hierbij als opdrachtgever. Het betrof hier een onderzoek onder gecertificeerde instellingen, J-GGZ-instellingen en organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. Een traject waar veel partijen, organisaties en personen van diverse echelons bij betrokken zijn geweest. Voor Arjan en collega René Horsselenberg een behoorlijke uitdaging om tot een goed doordacht onderzoeksplan te komen. Complicerende factor is dat IGJ primair verantwoordelijk is voor het toezicht.

Gekozen is om het traject vooral een lerend karakter te geven dat twee kanten op gaat (toetsing bij zowel gemeente(n ) en instellingen). Het uitgangspunt voor de toetsing hierbij zijn de inkoopeisen geweest. Immers, dit zijn opdrachtgever (gemeenten) en opdrachtnemer (jeugdzorg aanbieders) overeengekomen. Arjan heeft samen met zijn collega René Horsselenberg ook gekeken naar de rol van de gemeente(n) als opdrachtgever. De aanbevelingen zijn dan ook gericht aan beide partijen en volgens mij zijn er in geslaagd om richting te geven aan een gezamenlijke verbeteragenda. Zie hier de voorbeeldcase.

In de periode 2016-2020 is Arjan verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van het grootschalige onderzoek naar cliëntervaringen van inwoners die ondersteuning kregen door sociale wijkteams in Leeuwarden. Onder begeleiding van Arjan is een duurzaam onderzoekstraject met Zorgbelang Fryslân neergezet en hebben we gestructureerd in kaart gebracht hoe de dienstverlening van Amaryllis is geweest. Het onderzoek had zowel een kwantitatief als kwalitatief karakter. Elk jaar is zorgvuldig gekeken op welke onderdelen er een aanpassing gedaan moest worden, zodat het onderzoek altijd aansluiting vond met wat er in de praktijk plaatsvond. Hier zijn we met elkaar uitstekend in geslaagd. Het eindresultaat en enkele publicaties zijn hieronder te vinden. Zie hier de voorbeeldcase en onderstaand:

Opleidingen

  • Master Communicatie en informatiewetenschappen | Rijksuniversiteit Groningen

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten