Dr. Claire Kos

Onderzoeker / Adviseur

Claire is onderzoeker en adviseur bij ZorgfocuZ en betrokken bij het opzetten, coördineren en uitvoeren van maatwerkonderzoeksopdrachten.

Expertise

Claire heeft psychologie gestudeerd en is gepromoveerd in de medische wetenschappen. Als onderzoeker en adviseur is Claire betrokken bij projecten waarbij een bepaalde mate van senioriteit is gevraagd. Denk hierbij aan onderzoeksopdrachten met een zekere mate van complexiteit of waarbij het onderzoek onder kwetsbare doelgroepen betreft (zoals bij mensen met een psychiatrische aandoening).

Claire aan het woord

Na jarenlang neurowetenschappelijk onderzoek te hebben gedaan naar (het verbeteren van) apathische klachten bij schizofrenie en het behalen van mijn doctorstitel, ben ik aan de slag gegaan bij ZorgfocuZ. Het is bijzonder om te zien hoe actief, betrokken en energiek iedereen is, waardoor er in korte tijd de meest interessante onderzoekstrajecten worden opgezet. Met de onderzoeksvaardigheden van toen en de betrokken klanten en een variëteit aan maatschappelijk relevante projecten van nu, zit ik helemaal op mijn plek!

Ik hou van mijn werk en ik hou van de tijd na mijn werk. Samen met mijn energieke horecaman en onze twee nog actievere lieve mini’s woon ik aan de rand van de stad. Fietsen in de Onlanden, bootcamp bij het Hoornse meer, yoga, en als het even kan wil ik graag weer squashen met vriendinnen. Verder houd ik van wijntjes, koffie en de krant, de zon en onze tuin, en van een heleboel gezelligheid!

Projecten

Enkele projecten waar Claire aan meegewerkt heeft, zijn de volgende:

Publiek Vervoer: evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe

onderzoek doelgroepenvervoerEr is een (tussen)evaluatie uitgevoerd van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Deze tussenevaluatie is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatiestructuur van Publiek Vervoer. Hierbij is de stand van zaken op dit moment (i.e. twee jaar na oprichting van Publiek Vervoer) opgemaakt door documentstudie uit te voeren, vragenlijstonderzoek te doen en interviews te houden met diverse betrokken ambtenaren, wethouders, vervoerders en andere stakeholders. Met deze resultaten in de hand kan de dienstverlening en onderlinge samenwerking tussen Publiek Vervoer, gemeenten en vervoerders verder verbeterd worden.

Lerend evalueren van complexe programma’s, samen met Aletta Jacobs School of Publiek Health

Aletta Jacobs School of Public HealthDoor de Aletta Jacobs School of Public Health, in samenwerking met ZorgfocuZ, is een nieuwe participatieve evaluatiemethode ontwikkeld: de story telling tool. Deze tool wordt gebruikt bij het evalueren van complexe projecten, in dit geval bij gebiedsoverschrijdende projecten in het gehele aardbevingsgebied vanuit het regionale programma “Zorg Nabij”. De Aletta Jacobs School of Public Health en ZorgfocuZ passen we deze methode samen toe binnen Zorg Nabij en evalueren de effectiviteit van de nieuwe methode.

Koninklijke Visio: grootschalig behoefte onderzoek in kader van eHealth programma

Het onderzoek bestond uit een documentstudie, inventarisatie van huidig eHealth aanbod, best practices binnen andere zorginstellingen en een grootschalig behoefteonderzoek onder diverse doelgroepen om inzicht te kunnen geven in kansen en risico’s voor Visio in het aanbieden van eHealth. Daarmee vormden de resultaten uit dit onderzoek een solide basis voor het te volgen strategische beleid.

Shared decision making

Home - Zorgbelang FryslânVanuit Zorgbelang en in samenwerking met Prof. dr. Guus Schrijvers is een uitgebreide studie onder Friese ziekenhuizen uitgevoerd naar het effect van Shared Decision Making op behandelkeuze, zorggebruik, therapietrouw, kwaliteit-van-leven, en ervaringen van patiënten en ervaringen van de betrokken artsen. Claire is betrokken geweest bij de data-analyse en interpretatie van de resultaten van dit onderzoek.

Opleidingen

  • Research master | Cognitive neuropsychology (Cum Laude) | Vrije Universiteit Amsterdam
  • Master of Science (MSc.), Neuropsychologie | Rijksuniversiteit Groningen

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten