Dennis Kremer, MSc. CIPP/E

Onderzoeker / Adviseur / Functionaris gegevensbescherming

Dennis is projectleider bij grootschalige onderzoekstrajecten en als adviseur en betrokken bij het opzetten en coördineren van onderzoeksopdrachten. Dennis is werkzaam voor gemeenten en diverse zorgorganisaties. Vanuit zijn rol als Functionaris gegevensbescherming (FG) houdt Dennis toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en is het eerste aanspreekpunt bij vragen vanuit de interne organisatie, klanten en ook respondenten op het gebied van privacy. 

Expertises

Dennis is een allround onderzoeker en heeft de afgelopen jaren voor diverse gemeenten (met name sociaal domein) en zorgorganisaties kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksprojecten opgezet en begeleid. De laatste jaren heeft Dennis zich meer en meer toegelegd op de coördinatie van onderzoeken op het gebied van Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en andere doelgroep onderzoeken binnen het sociaal domein. Hij is inmiddels dé specialist als het gaat om doelgroepenonderzoek in het sociaal domein en vandaag de dag met name betrokken in de voorbereidingsfase van het onderzoek. Door zijn ervaring weet hij voor elke doelgroep een passend plan van aanpak te maken en de klant zoveel mogelijk te ontzorgen en bij de hand te nemen.

Dennis aan het woord

Met veel plezier zet ik mij elke dag in om vraagstukken van gemeenten en zorgorganisaties te vertalen naar concrete onderzoekoplossingen. Hierbij heb ik oog voor wat het onderzoek moet opleveren voor de opdrachtgever, maar zeker ook oog voor hoe je zo’n onderzoek op een goede en zorgvuldige communiceert richting inwoners en de interne organisatie.

In mijn dagelijks werk en gesprekken met klanten merk ik dat inwonerparticipatie steeds belangrijker wordt. Er wordt meer informatie gestuurd gewerkt en verantwoordingsverplichtingen nemen toe. Zowel vanuit de interne organisatie (denk dan aan het college, cliëntenraden, accountantscontroles), maar ook extern vanuit bijvoorbeeld het Rijk en verzekeraars. De behoefte aan zicht op kwaliteit en klanttevredenheid neemt toe en daardoor wordt er ook steeds meer onderzoek gedaan.

Deze toenemende behoefte aan onderzoek brengt ook een aantal aandachtspunten met zich mee. Zo signaleer ik dat er intern (tussen afdelingen) of extern (regionaal) vaak niet of onvoldoende samengewerkt wordt op het gebied van onderzoek en er veel ad-hoc onderzoek gedaan wordt. Dit heeft tot gevolg dat er veel ‘dubbel’ en onnodig onderzoek gedaan wordt. Dit leidt weer tot overvraging van inwoners en ertoe dat de juiste informatie niet beschikbaar is bij de juiste personen. Tot slot wordt beschikbare openbare informatie of informatie de organisatie vaak onvoldoende benut. Kortom, ik zie vaak dat er geen tot onvoldoende informatie beschikbaar om de juiste beslissingen te nemen en er ontbreekt een organisatie-breed inzicht aan wie welke informatie nodig heeft maar ook welke informatie reeds beschikbaar is.

Ik zie het als mijn taak en een mooie uitdaging met de opdrachtgever na te gaan of we een oplossing kunnen vinden voor bovenstaande. Het is mijn ambitie om onderzoek zowel voor opdrachtgever als inwoners weer ‘leuk’  te maken. Dus geen moetje, maar goed ingeregeld in het werkproces en aansluitend de informatiebehoefte van de gehele organisatie en bij de klantreis die de inwoner doorloopt. Zo zouden in mijn optiek veel organisaties baat hebben bij een meerjaren en dus meer toekomstproof onderzoeksplan, goed aansluitend bij de organisatiedoelstellingen en geïntegreerd in de werkprocessen. Hierbij is mijn beoogde doel dat organisaties tegen een lage inspanning dus beter onderzoek doen.

Ik streef met onze klanten altijd naar een goede en prettige langetermijn samenwerking, waarbij we tijdens onze eerste samenwerking een vertrekpunt voor het onderzoek kiezen en gaandeweg bekijken in hoeverre dit met elkaar kunnen doorontwikkelen. Aandacht voor en persoonlijk contact met opdrachtgever staan voor mij hierbij centraal.

Mocht u een onderzoeksvraag hebben neem dan gerust contact op. Ik denk graag met u mee of kom eens langs om het er tijdens een kop koffie over te hebben.

Opleidingen

  • Master Ruimtelijke Wetenschappen | Economische Geografie | Rijksuniversiteit Groningen
  • Certified Information Privacy Professional Europe (CIPP/E)
  • PRINCE2® Foundation – Projectmanagement

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten