Chiel Westra, MSc

Managementlid / Adviseur

Chiel is van origine socioloog en werkt als onderzoeker en adviseur bij ZorgfocuZ. Chiel is als adviseur onder andere werkzaam op het gebied van sociaal domein en betrokken bij rekenkameronderzoeken, beleidsonderzoeken en cliëntervaringsonderzoek. Chiel is intern verantwoordelijk voor het waarborgen van kwaliteit, privacy en informatiebeveiliging van de organisatie. Hij heeft daarnaast als verantwoordelijkheidsgebieden financiën, IT en administratie.

Expertise

Chiel heeft de hbo-studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond en heeft daarna sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Na zijn afstuderen aan de Rijksuniversiteit Groningen is Chiel een half jaar voor de gemeente Haren in het sociaal domein werkzaam geweest, waarna hij bij onderzoek- en adviesbureau ZorgfocuZ aan de slag is gegaan. Chiel werkt inmiddels meerdere jaren voor ZorgfocuZ als onderzoeker.

Chiel is ooit begonnen als beleidsmedewerker sociaal domein bij een gemeente, maar kwam al vrij snel na zijn studie in dienst bij ZorgfocuZ. Chiel zijn werkzaamheden in de eerste jaren bij ZorgfocuZ waren vooral gericht op de uitvoering van evaluatie- en beleidsonderzoeken in de zorgsector. In de loop der tijd is, met de decentralisatie van de zorgtaken, de focus van zijn werkzaamheden met name richting het sociaal domein verschoven.

Chiel heeft vele beleidsonderzoeken voor gemeenten en rekenkameronderzoeken gecoördineerd met allerhande onderzoeksthema’s.

Chiel aan het woord

In eerste instantie had ik de ambitie om als maatschappelijk werker / jongerenwerker aan de slag te gaan. Gedurende mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening werd ik steeds meer geïnteresseerd in sociale relaties tussen mensen en hoe zich dit verhoudt tot de andere actoren zoals de overheid. Sociologie studeren was daarom een logische vervolgstap. Ook in mijn werk als onderzoeker / adviseur bij ZorgfocuZ kom ik deze thema’s dagelijks tegen.

In de onderzoeken waarbij ik betrokken ben richt ik mij onder andere op doelmatigheid en doeltreffendheid van ingezet beleid en wat het ingezette beleid voor gevolgen heeft voor cliënten en inwoners van een gemeente. In de ruim 8 jaar dat ik voor ZorgfocuZ als onderzoeker / adviseur werk, heb ik ervaring opgedaan met uiteenlopende, complexe onderwerpen in het sociaal domein: van opdrachten voor rekenkamers, gemeenten tot ministeries. De variatie in opdrachten en opdrachtgevers maakt dat ik met veel plezier voor onze opdrachtgevers aan het werk ben! Mijn vrije tijd steek ik graag in mijn gezin en sporten (wielrennen, hardlopen en zaalvoetbal).

Projecten

Gemeente Den Haag
Functioneringsonderzoek om beter zicht te krijgen in het functioneren van de voorziening en aanknopingspunten te vinden om daar waar mogelijk bij te sturen.

Gemeente Nijmegen
Rekenkameronderzoek naar de toegang tot Wmo-maatwerkvoorzieningen

Gemeente Midden-Drenthe
Rekenkameronderzoek naar de doelen en effecten jeugdhulp in het kader van decentralisatie

Opleidingen

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten