Over ZorgfocuZ

Wij zijn een onderzoeksbureau gericht op de zorg- en welzijnssector en sociaal domein. In januari 2022, 2023 en 2024 werden wij uitgeroepen tot het grootste onderzoeksbureau in zorg en welzijn van Nederland. Wij bieden inzicht in prestaties en ervaringen en adviseren organisaties om effectiviteit en kwaliteit te verbeteren. Wij houden ons bezig met beleidsonderzoek, advies en onderzoek onder alle relevante doelgroepen in de zorg zoals cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, verwijzers en medewerkers. Dit doen wij onder andere voor gemeenten (sociaal domein) en zorgorganisaties zoals die in de verpleeghuiszorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ.

Ervaren onderzoeksbureau, nr.1 onderzoeksbureau in zorg en welzijn

ZorgfocuZ is in 2011 ontstaan als initiatief van de Vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Wij zijn een volledig zelfstandig opererend onderzoeksbureau, maar wij benutten nog steeds onze goede banden met de RUG. Wij beschikken hierdoor over de nieuwste inzichten en de meest innovatieve analysetechnieken die in wetenschappelijk onderzoek al vrij gangbaar zijn, maar in praktijkonderzoek nog nauwelijks worden toegepast.

Uit het jaarlijkse Trendrapport van de MOA (Marktonderzoek Associatie) blijkt dat ZorgfocuZ zich het grootste onderzoeksbureau in zorg en welzijn van Nederland mag noemen. Een prestatie waar we heel trots op zijn!

Wij werken door heel Nederland vanuit onze vestigingen in Utrecht en Groningen. Wij zijn ervaren met het uitvoeren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Denk hierbij aan onderzoeksmethoden zoals schriftelijk, online of telefonisch vragenlijstonderzoek, face-to-face en telefonische interviews, focusgroepen en deskresearch.

Wij hebben onze dataverzamelingsprocessen volledig geoptimaliseerd. Wij beschikken onder andere over eigen enquêtesoftware voor online onderzoek en een online dashboard voor real time rapportages. Voor al het drukwerk en de verzending van schriftelijke vragenlijsten werken wij samen met een professionele partner.

Onze medewerkers beheersen een mix aan specialismen. Afhankelijk van uw onderzoeksvraagstuk zetten wij de juiste medewerkers in. Denk hierbij aan onderzoekers, data-analisten, interviewers en adviseurs.

Certificeringen

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is ISO 20252 / ISO 27001 / ISO 9001 / NEN 7510 gecertificeerd!

  • Het ISO 20252 certificaat geeft aan dat ons managementsysteem voldoet aan een algemene kwaliteitsstandaard (en kwaliteitsbewaking) ten behoeve van het uitvoeren van marktonderzoek.
  • Het ISO 27001 certificaat geeft aan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan alle (internationale) normeisen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

  • Het ISO 9001 certificaat geeft aan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de behoeften van onze klanten.
  • De NEN 7510 geeft aan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan zorgspecifieke informatiebeveiligingsmaatregelen.

Tevens zijn wij aangesloten bij de Markt Onderzoek Associatie Nederland (MOA). Dit betekent dat wij ons houden aan alle gestelde gedragscodes en richtlijnen met betrekking tot marktonderzoek en statistiek. Vanuit de MOA hebben wij het Fair Data keurmerk: een kwaliteitsoordeel dat stelt dat wij op een verantwoorde manier omgaan met data, privacy en persoonsgegevens. Zo weet u altijd dat uw (vertrouwelijke) informatie bij ons in goede handen is!

Moederbedrijf van onderzoeksbureau Enneüs

ZorgfocuZ B.V. is het moederbedrijf van onderzoeksbureau Enneüs. Daar waar ZorgfocuZ zich richt op onderzoeksvraagstukken in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein, is Enneüs vooral gericht op sociaal-maatschappelijke onderzoeksvraagstukken. ZorgfocuZ en Enneüs zijn veelvuldig actief voor gemeenten met onderzoeksvraagstukken gericht op alle denkbare beleidsterreinen zoals sociaal domein, ruimtelijke ordening, onderwijs, infrastructuur, cultuur en economie. Denk hierbij aan beleidsevaluaties, maar ook inwonersonderzoeken zoals burgerpeilingen (van VNG Realisatie; waarstaatjegemeente.nl), leefbaarheidsonderzoeken, draagvlakonderzoeken of woonwensenonderzoeken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u een specifieke onderzoeksvraag of een vraagstuk waarvan u wilt weten of wij u hierbij van dienst kunnen zijn? Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag met u in gesprek.

U kunt ons bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (kantoor Groningen) of op 030 20 74 269 (kantoor Utrecht).

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten