Onder de loep, de nieuwsbrief voor de zorg- en welzijnssector – eerste exemplaar is een feit!

8 juni 2016

IMG_0551In juni 2016 heeft ZorgfocuZ haar eerste nieuwsbrief “Onder de loep” gepresenteerd! Een nieuwsbrief speciaal ontwikkeld voor organisaties in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein. De nieuwsbrief is niet digitaal, maar geprint en wordt allereerst in een oplage van 1.000 exemplaren gratis verspreid over organisaties werkzaam in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein. Denk hierbij aan ouderenzorg, GGZ, jeugdzorg, ziekenhuizen, sociale wijkteams en gemeenten.

Kennis delen

Directeur Theo vIMG_0553an der Zee over het ontstaan hiervan: ”wij krijgen bij ZorgfocuZ zowel van onze klanten als van relaties en prospects veelvuldig praktische vragen over onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan de richtlijnen voor de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en jeugd. Een vraagstuk dat speelt bij gemeenten. Of de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitskader in de ouderenzorg. Of de uitgangspunten van de PREM-vragenlijst voor ziekenhuizen. Wij investeren vanuit ZorgfocuZ veel tijd in het vergaren van kennis en proberen dit op verschillende manieren toepasbaar te maken voor onze klanten. Uiteraard zit dit verweven in onze dienstverlening, maar wij organiseren jaarlijks ook vele kennissessies voor klanten, relaties en prospects waarin wij hen willen informeren en inspireren over relevante vraagstukken op het gebied van onderzoek en zorg. Deze nieuwsbrief is eigenlijk een logisch vervolg op die activiteiten.”

Service

“Onder de loep” zal eens in de paar maanden gratis worden uitgegeven en is een service van ZorgfocuZ aan haar relaties. Mocht u nog geen exemplaar in uw bezit hebben dan kunt u onderstaand uw gegevens achterlaten en wordt u een exemplaar toegezonden.

[iphorm id=”14″ name=”Aanmelden nieuwsbrief”]

Delen via: