Aanleveren kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg uitgesteld

14 april 2020
PREM Wijkverpleging

Aanbieders van verpleeghuiszorg krijgen meer tijd om de ‘kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg over verslagjaar 2019 aan te leveren. Dit heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg via de website (zie nieuwsbericht) van ActiZ bekend gemaakt. De deadline van 30 juni komt te vervallen.

Kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Het Zorginstituut Nederland heeft het verzoek van de stuurgroep om de deadline voor aanlevering van de kwaliteitsindicatoren door aanbieders van verpleeghuiszorg te verzetten, gehonoreerd. Aanbieders die al wel in staat zijn om de indicatoren basisveiligheid, de NPS, de indicatoren personeelssamenstelling en het kwaliteitsverslag 2019 aan te leveren, kunnen dit overigens doen. De portal is open. De stuurgroep zal tijdens haar vergadering van 23 juni besluiten wanneer de gegevens alsnog aangeleverd moeten worden.

Wij blijven de ontwikkelingen volgen en stellen u op de hoogte van veranderingen. Mocht u vragen hebben bijvoorbeeld over wat dit betekent voor uw cliëntervaringsonderzoeken, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Delen via: