Koppeling medewerkers-/cliëntonderzoek

10 maart 2014

In dienstenmarkten, zoals de zorgsector bij uitstek is, is het personeel van grote invloed op de kwaliteit van het ‘product’. De sterke relatie tussen de tevredenheid van medewerkers en de tevredenheid en loyaliteit van patiënten en cliënten is dan ook al veelvuldig aangetoond in wetenschappelijke studies.

ZorgfocuZ heeft zich verder verdiept in deze relatie en een methode ontwikkeld om cliëntervaringsonderzoek en medewerkersonderzoek aan elkaar te verbinden. Door een koppeling met statistische methodes worden er mooie relaties blootgelegd, wat er toe kan leiden dat interventies op de werkvloer bijdragen aan een hogere waardering van de ontvangen zorg door cliënten

Meer informatie over de koppeling? Neem even contact met ons op!

Delen via: