Klantenpanel

Een panel kan worden ingezet om snel en regelmatig inzicht te krijgen in wensen, meningen en ervaringen van uw doelgroep. Denk hierbij aan een klantenpanel, inwonerspanel (ook wel burgerpanel genoemd), patiëntenpanel of cliëntenpanel. Vanuit ZorgfocuZ kunnen wij u ondersteunen bij het opzetten, beheren en onderhouden van een eigen panel en met het uitvoeren van onderzoek onder panelleden. Wij bieden u:

 • Enquête software voor online marktonderzoek
 • Operationele ondersteuning voor panelwerving en -beheer en uitvoeren van de panel onderzoeken
 • Aanmeldmodule en panelwebsite
 • Diverse rapportage mogelijkheden, waaronder het gebruik van ons online dashboard

ZorgfocuZ heeft veel ervaring met het ontwikkelen van panels en onderzoek onder panelleden. Wij zijn u graag van dienst!

Opzetten van klantenpanel

Iedere organisatie heeft bepaalde doelen met het opzetten van een panel. Het is van belang om deze doelen vooraf met elkaar te bespreken zodat de verwachtingen over en weer helder zijn. Voordat wij van start gaan met het ontwikkelen van uw klantenpanel, zullen wij de uitgangspunten van het klantenpanel met u afstemmen. Onderwerpen die wij aan bod komen, zijn onder andere:

 • Doel en gewenste omvang van het panel
 • Doelgroep van het panel
 • Wat kunnen panelleden verwachten van het panel (‘what’s in it for me?’)
 • Methode en frequentie van dataverzameling
 • Communicatie en planning
 • Gewenste opzet rapportages
 • Plannen van evaluatiemomenten

Deze uitgangspunten leggen wij met u vast waarna wij bezig gaan met de ontwikkeling van het panel.

Werving en beheer van het panel

Werving van panelleden

Wij ondersteunen bij het werven van panelleden. Afhankelijk van de gekozen doelgroep bepalen wij met u een strategie om panelleden te werven.

Aanmeldmodule

Wij hebben een online aanmeldmodule ontwikkeld waar nieuwe panelleden zich kunnen aanmelden. De panelleden kunnen gevraagd worden om enkele achtergrondgegevens in te vullen (o.a. leeftijd, geslacht en woonplaats). Op deze manier kunnen we toetsen in hoeverre het panel een representatieve vertegenwoordiging is van de gehele populatie. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om bij bepaalde onderzoeken te segmenteren onder de panelleden zodat een heel specifieke doelgroep benaderd kan worden.

Panelwebsite

Naast een aanmeldmodule hebben wij  tevens een speciale panelwebsite ontwikkeld. Op deze website kan alle informatie met betrekking tot het panel en de onderzoeken gepubliceerd worden. Denk daarbij aan informatie over de onderzoeksplanning, resultaten van de uitgevoerde onderzoeken, informatie over privacy, veel gestelde vragen en een link naar onze helpdesk. De panelwebsite is gebaseerd op een door ons ontwikkeld template, dat wij voor u op maat kunnen maken met uw eigen teksten, eigen huisstijl (kleuren en logo) en een domeinnaam naar keuze.

Toepassen meerdere wervingstechnieken

Het werven van klanten voor het panel is een continu proces. Er zullen immers altijd paneleden zijn die om wat voor reden dan ook afhaken (overlijden, geen interesse etc.). Tevens, leert de ervaring dat een panel niet in een paar maanden is opgezet. We hebben op basis van onze ervaring veel kennis van tips en tricks om het bestand met panelleden op peil te houden, actief te houden en om deze verder te laten groeien.

Beheer

Alle gegevens van de panelleden worden in een beveiligde database opgeslagen en door ons beheerd. Ons systeem is volledig in eigen beheer en gehost in Nederland. Het systeem is ISO 27001 (norm voor informatiebeveiliging) en NEN7510 (norm voor informatiebeveiliging in de zorg) gecertificeerd.

Uitvoeren van onderzoeken onder panelleden

Onderzoekskalender

Nadat het panel voldoende omvang heeft, is het verstandig om een onderzoekskalender op te stellen. In de kalender leggen we vast welke onderzoeken (waarschijnlijk) uitgevoerd gaan worden en wanneer dat zal zijn. Dit is niet in beton gegoten, maar geeft ons en u al wel een goed beeld van wat we kunnen gaan verwachten.

Uitvoeren onderzoeken

Voor ieder onderzoek zullen we een meetplan opstellen. Het meetplan gaat nader in op de te benaderen doelgroep (het gehele panel of een segmentatie daarvan), de op te stellen vragenlijst en de methode van dataverzameling. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van een online vragenlijst. Afhankelijk van de situatie en uw wensen kunnen we ook andere vormen van dataverzameling toepassen zoals (telefonische) interviews en het versturen van vragenlijsten per post.

Enquête software voor panelonderzoek

Onze online enquête software is professionele surveysoftware met waterdichte beveiliging en is gebruiksvriendelijk voor de respondent. Onze software beschikt verder over alle denkbare functionaliteiten zoals:

 • Geschikt voor alle devices – De vragenlijst kan ingevuld worden op verschillende devices, waaronder mobiele telefoon, tablet en PC. Vragen worden automatisch naar het schermformaat geschaald, zodat de respondent snel en gemakkelijk kan deelnemen aan het onderzoek.
 • Gebruik voortgangsbalk – De respondent krijgt een voortgangsbalk te zien, waardoor in één oogopslag duidelijk is hoeveel procent van de enquête al is ingevuld.
 • Routering wordt toegepast – Met behulp van routering worden vragenlijsten op basis van achtergrondvariabelen of gegeven antwoorden aangepast. Zo worden bepaalde vervolgvragen getoond of verborgen op basis van een antwoord op een eerdere vraag of variabele dat aan de deelnemer is toegekend. Zo worden enkel de vragen getoond die voor de respondent relevant zijn. Het is ook mogelijk om vragen te personaliseren door variabelen te gebruiken in de vraagtekst of als antwoordcategorieën op te nemen.
 • Opslaan en later hervatten – Respondenten kunnen hun gegeven antwoorden opslaan en het onderzoek later eventueel hervatten. Respondenten dienen dan hun e-mailadres achter te laten en ontvangen vervolgens een mail, zodat ze het onderzoek later verder kunnen invullen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het opzetten en beheren van een klantenpanel, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactormulier of u kunt ons bellen op 050 – 82 00 461 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 269 (kantoor Utrecht).

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten