Integrale aanpak cliëntervaringsonderzoeken

13 februari 2023

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om naast de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet ook andere thema’s en doelgroepen mee te nemen in hun jaarlijkse onderzoeken. Denk hierbij aan doelgroepen en thema’s zoals Participatiewet, Schuldhulpverlening en Minima. Hoewel het vanuit het Ministerie van VWS niet verplicht is om onderzoek te doen onder deze doelgroepen, biedt het de gemeenten uiteraard wel inzichten in de ervaringen van verschillende cliënten, en voorziet het de resultaten van de nodige sturingsinformatie. Het is relatief eenvoudig om deze extra doelgroepen toe te voegen aan bestaande cliëntervaringsonderzoeken (zoals Wmo en Jeugdwet) die gemeenten reeds uitvoeren. ZorgfocuZ kan u als gemeenten ondersteunen bij het vormgeven van een integrale aanpak van cliëntervaringsonderzoeken.

Integrale aanpak

Wij zijn voorstander van een integrale aanpak van onderzoek binnen het sociaal domein. Dat betekent dat onderzoeken die binnen een gemeente worden uitgevoerd, goed op elkaar worden afgestemd en niet als losse onderdelen worden uitgevoerd. Dit biedt meerdere voordelen. Als de gekozen onderzoeksmethode gelijk is, biedt dit namelijk goede mogelijkheden om ervaringen tussen de verschillende doelgroepen, over bijvoorbeeld de toegangsfase, met elkaar te vergelijken. Dit geldt zeker voor gemeenten die gekozen hebben voor een integrale aanpak van de toegang tot de zorg en werken met centrale loketten of wijkteams. Verder werkt het efficiënter om de onderzoeken bij één onderzoeksbureau te beleggen. Een gemeente heeft daarmee één aanspreekpunt, er kan efficiënter gewerkt worden en informatie (over de aanpak en de resultaten) tussen de doelgroepen kan over en weer sneller uitgewisseld worden. Lees hier meer over onze integrale aanpak.

Methoden

De methode per doelgroep kan verschillen. De ene gemeente kiest voor kwantitatieve methoden, de andere voor kwalitatieve methoden of er worden combinaties toegepast. Naar onze ervaring kiezen veel gemeenten er voor om per jaar een aantal meetmomenten te hanteren waarop de doelgroepen een vragenlijst per post, email of via beschikking toegestuurd krijgen. Deze kwantitatieve methode wordt dan aangevuld met enkele verdiepende interview waarbij we per doelgroep in gesprek gaan met een aantal cliënten om hun ervaringen verder te bespreken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bovenstaande zijn uiteraard slechts voorbeelden van thema’s en doelgroepen. Wij kunnen u als gemeente helpen om uw gehele informatiebehoefte in kaart te brengen en om een geïntegreerd onderzoeksplan op te stellen waarbij rekening wordt gehouden met al deze verschillende doelgroepen.

Wilt u meer weten over integrale aanpak van cliëntervaringsonderzoeken of de mogelijkheden van ZorgfocuZ op het gebied van cliëntervaringsonderzoeken in het sociaal domein? Neem dan contact op met onze collega Martin Bloem. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier, of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 – 20 74 269 (locatie Utrecht).

Delen via: