ZorgfocuZ is een initiatief van SocioQuest, de tak voor praktijkonderzoek van de vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. De vakgroep Sociologie van de RUG is een internationaal prominente speler in theoretische kennis, empirisch onderzoek en het statistisch analyseren. Daardoor loopt het voorop in het doen van onderzoek met kwantitatieve onderzoeksmethoden.

ZorgfocuZ beschikt hierdoor over de nieuwste inzichten en de meest innovatieve analysetechnieken die ontwikkeld zijn en klaar zijn om in de praktijk ingezet te worden. Bijvoorbeeld in de vorm van analysemethoden en andere inzichten die in wetenschappelijk onderzoek al vrij gangbaar zijn, maar in praktijkgericht onderzoek (bijvoorbeeld in tevredenheids-/ervaringsonderzoek) nog nauwelijks worden gebruikt maar juist wel veel meerwaarde kunnen opleveren.

  •  ZorgfocuZ is voor de Rijksuniversiteit Groningen een ‘Quality Example’. Klik hier voor meer informatie.
  • ZorgfocuZ is een initiatief van RUG Sociologie. Meer informatie hierover vindt u op de website van Socioquest.