ImpulZ is een online dashboard voor organisaties die meer willen doen met hun onderzoeksresultaten

Mogelijkheden van ons dashboard

Meer inzicht om te komen tot verbeteracties!

ImpulZ is de centrale plek voor onze klanten waarin alle onderzoeksresultaten op een overzichtelijke manier worden getoond. Via handige functionaliteiten zoals benchmarks, filters en een signaleringsfunctie, kunt u zelf eenvoudig analyses maken en verbeterkansen in kaart brengen. Maar ImpulZ biedt nog meer! Denk aan het exporteren van rapportages, panels beheren en een real time responsmeter. Gegevens worden veilig opgeslagen en zijn niet te herleiden naar een persoon. Wij vinden privacy belangrijk en voldoen aan de AVG wetgeving en relevante beveiligingsnormen.

Eigen beheer

ImpulZ is volledig in eigen beheer en gehost in Nederland. Het dashboard voldoet aan strenge kwaliteitseisen en heeft een hoge klantwaarderingen (8.6), waarbij kwalificatie ‘gebruiksvriendelijk’ de meest genoemde is.

Wij hebben een eigen ontwikkelteam dat verantwoordelijk is voor de doorontwikkeling ImpulZ. Deze ontwikkeling wordt gedreven door onze eigen ontwikkelwensen, ontwikkelingen in de markt en wensen van onze klanten. Uw specifieke wensen kunnen wij meenemen in de ontwikkeling van ImpulZ. Wij kunnen dus altijd maatwerk leveren!

Bekijk alle mogelijkheden in deze demo film!

Voorbeelden van toepassingen

Gemeenten

Voor meer dan 75 gemeenten zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet (en andere maatwerk thema’s en doelgroepen) waarbij wij een continue meting toepassen. Op meerdere momenten per jaar wordt dan een meting uitgevoerd. 

De vragenlijsten worden op diverse manieren verspreid onder cliënten. Denk hierbij aan een benadering per post,  per email of via sms/WhatsApp. Ook worden vragenlijsten wel verstuurd/uitgedeeld door gemeenten zelf.

De tussentijdse resultaten rapporteren wij real time in ImpulZ. Door gebruik van filters (zoals wijken en doelgroepen), benchmarks (zoals resultaten van voorgaande jaren) en signaleringsfuncties (bijvoorbeeld bij lage beoordelingen) kunnen gemeenten zelfstandig de resultaten analyseren en verbeteracties opstellen.

Zorginstellingen en ziekenhuizen

Voor diverse zorginstellingen en ziekenhuizen hebben wij een koppeling gerealiseerd tussen ImpulZ en de systemen van deze instellingen. De vragenlijsten worden door de instellingen zelf verzonden (handmatig of via de EPD’s), door ons of dit gebeurt automatisch. 

Doordat ImpulZ is gekoppeld aan onze online enquête software kunnen vragenlijsten automatisch verstuurd worden aan cliënten. Denk bijvoorbeeld aan cliënten die net een intakegesprek hebben gehad. Op het moment dat deze cliënten geregistreerd worden in het systeem van de instelling, ontvangen wij een seintje waarna automatisch een vragenlijst verstuurd wordt.

Wie, wanneer, welke vragenlijst krijgt, dat stemmen we met u af door een meetplan op te stellen.  Alle resultaten worden real time gerapporteerd in ImpulZ.

400+ Klanten

Meer dan 400 klanten maken gebruik van ImpulZ! Hierbij verzorgt ZorgfocuZ de uitvoering van de onderzoeken en wordt ImpulZ gebruikt als rapportagetool.

8,6 Klanttevredenheid

Klanten waarderen het gebruik van ImpulZ gemiddeld met een 8,6. Hierbij worden 'gebruiksvriendelijk' en 'overzichtelijk' het meest genoemd.

Aantoonbaar veilig

De informatiebeveiliging is ingericht volgens de ISO 27001 en NEN 7510 normeringen. Het dashboard wordt periodiek geaudit door een onafhankelijke partij.

Ervaringen van klanten

Stichting Joyce-House

We zijn blij met de soepele wijze waarop ons MTO is uitgevoerd: een contactpersoon, snel kunnen schakelen en goede bereikbaarheid. Heldere afstemming in de voorbereidingsfase over de vragenlijst en binnen een paar dagen een overzichtelijke rapportage na de sluitingsdatum. In deze groeifase verandert er veel in onze nog jonge organisatie. Mooi om in het MTO terug te zien dat medewerkers tevreden terugkijken op het afgelopen jaar. Met de aanvullende feedback gaan we komend jaar zeker ons voordeel doen. We bedanken ZorgfocuZ voor opnieuw een fijne samenwerking.

Binda Jager, Manager P&O en Communicatie
't Huus

Vanuit ’t Huus zijn we erg tevreden met hoe het MTO in samenwerking met ZorgfocuZ is verlopen en hoe het proces is begeleid. Het onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd waar we komende periode mee aan de slag kunnen.

Yvonne Prinsen, Orthopedagoog en Manager Kwaliteit & Zorg bij ’t Huus
Gemeente Heerlen

ZorgfocuZ denkt goed met je mee én laat daarbij voldoende ruimte voor eigen inbreng. Ze zijn zeer professioneel en zorgen voor een gedegen, goed proces. Ze hebben ons enorm ondersteund. Aan te bevelen!

Gladys Cools-Tummers, adviseur onderzoek gemeente Heerlen
GGD Hart voor Brabant

De samenwerking met ZorgfocuZ hebben we als zeer prettig en professioneel ervaren. Ze reageren snel, denken proactief mee en geven de juiste adviezen. Zijn flexibel en pragmatisch. Ook het werken met één vaste contactpersoon maakte de samenwerking waardevol. De werkwijze van ZorgfocuZ sloot goed aan op onze werkwijze en onze verwachtingen. ZorgfocuZ heeft precies geleverd wat wij voor ogen hadden.

Sandra Terlouw, Sr. communicatieadviseur Marketing GGD Hart voor Brabant
Wender

Het samen optrekken, snelle schakelen en de goede bereikbaarheid van ZorgfocuZ hebben een prachtig resultaat opgeleverd waar onze organisatie mee verder kan investeren in kwaliteit.

Henriëtte Bleumink, Senior Beleidsadviseur Wender
LIMOR

De samenwerking met ZorgfocuZ heb ik als zeer prettig en deskundig ervaren. ZorgfocuZ heeft voor ons een procesevaluatie voor onze begeleidingsmethodiek Situationeel Begeleiden uitgevoerd. Ik heb de korte lijnen en de flexibiliteit in het bijzonder gewaardeerd. Het gezamenlijk plan gaf richting en vertrouwen, maar bood gelijktijdig voldoende flexibiliteit toen dat in het verloop van het onderzoek wegens onvoldoende respons nodig bleek om te schakelen in aanpak.

Lotte Schenk, Teammanager Beleid en Kwaliteit LIMOR
Instituut Verbeeten

Een imago-onderzoek uitvoeren onder onze patiënten en verwijzers in de COVID-19-periode was geen makkelijke opgave. Dankzij de expertise en ervaring van ZorgfocuZ kijken we terug op een leerzaam en zorgvuldig doorlopen traject. Voor ons is het ook belangrijk om te weten hoe wij presteren ten opzichte van onze sector.

Wij zijn zeer trots op de positieve resultaten en danken ZorgfocuZ voor de prettige, open samenwerking.

Ed Rutters, Raad van Bestuur Instituut Verbeeten
CliniClowns

Mijn eerste gevoel bij ZorgfocuZ was al goed. Na een korte intake werd meteen een helder en transparant voorstel neergelegd. We konden daardoor al heel snel starten.  Aan het begin van het project was nog niet helemaal duidelijk welke marktinformatie voor handen was. Gedurende het project moest dan ook het plan bijgesteld worden. Maar door hun openheid, goede communicatie en flexibiliteit heeft dit niets afgedaan aan het resultaat.

Linda Overweg, Database Marketeer CliniClowns
De Baalderborg Groep

Uit de jaarlijkse metingen weten we wat de cliënten van onze zorg en begeleiding vinden. Maar hoe bekend zijn we eigenlijk? En welke woorden komen er op bij nieuwe en bestaande cliënten als ze onze naam horen? Welk beeld hebben de collega zorgpartners, verwijzers en financiers van ons? Voor een antwoord op die vraag zochten we contact met ZorgfocuZ. Al eerder maakte dit bureau voor ons een degelijke analyse van de demografische cijfers en ontwikkelingen in de zorgvraag binnen ons werkgebied. Daarom vertrouwden we hen ook deze vraag toe. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om ons beleid en aanbod nog verder te versterken en klaar te zijn voor toekomstige ontwikkelingen. We kijken terug op een uitstekende samenwerking met ZorgfocuZ waarin professionaliteit en gedegenheid samengaan met frequent prettige contact. Een aanbeveling waard.

Rian Koekkoek, Divisimanager De Baalderborg Groep
Stichting Noaber Foundation

Een onderzoek als dit, moet je vooral láten doen; liefst door betrokken en ter zake deskundige professionals. En dus zijn we blij dat we ZorgfocuZ hebben gevraagd.

Wim Post, Programmamanager Stichting Noaber Foundation

Deze klanten gingen u voor:

Q&A

Meest gestelde vragen en antwoorden

ImpulZ biedt het beste van twee werelden. ImpulZ biedt geautomatiseerd, op een overzichtelijke wijze en real time inzicht in uw onderzoeksresultaten. Daarnaast wordt u bij de uitvoering van het onderzoek zoveel mogelijk ontzorgd en ondersteund door de onderzoekers van ZorgfocuZ. Wij beschikken over alle kennis, ervaring en middelen om uw onderzoeken op een kwalitatief hoogwaardig niveau uit te voeren.

Vragenlijsten kunnen op alle denkbare manieren verstuurd worden. Denk hierbij aan het versturen van vragenlijsten via post, via email of via sms/WhatsApp. Dit kunnen wij uiteraard voor u verzorgen. 

 

Ook is het mogelijk dat u zelf actief bijdraagt aan de verspreiding van vragenlijsten. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van vragenlijsten vanuit uw EPD of uw eigen email software. Ook is het mogelijk dat u fysieke vragenlijsten zelf uitdeelt (bijvoorbeeld na een intakegesprek).

 

 

Alle ingevulde vragenlijsten worden door ons verwerkt en gerapporteerd in ImpulZ.

Het is mogelijk om ImpulZ te koppelen aan uw systemen zoals een EPD of uw klantsysteem. Hierdoor kunt u cliëntgegevens automatisch bij ons aanleveren. ImpulZ is te koppelen aan de meeste systemen. Onze ICT-afdeling kan met u inventariseren wat de mogelijkheden zijn.

ImpulZ wordt inmiddels door honderden van onze klanten gebruikt. Organisaties vanuit alle werkvelden die wij vanuit ZorgfocuZ bedienen, maken met succes gebruik van ImpulZ. Denk hierbij aan ziekenhuizen, organisaties in de ouderenzorg, thuiszorg, eerstelijns zorg, gehandicaptenzorg en gemeenten.

Wij hebben een eigen ontwikkelteam dat verantwoordelijk is voor het beheer en de doorontwikkeling ImpulZ. Deze ontwikkeling wordt gedreven door onze eigen ontwikkelwensen, ontwikkelingen in de markt en wensen van onze klanten.   

ImpulZ is een professionele softwareoplossing voor online rapportages. Het systeem wordt continu doorontwikkeld en wordt door ons beheerd. Voor het gebruik van ImpulZ vragen wij een jaarlijkse licentie fee. Dit is modulair opgebouwd waarbij u alleen betaalt voor de functionaliteiten die u bij ons afneemt.

Onze ervaring is dat onze klanten zonder uitgebreide instructie gebruik kunnen maken van ImpulZ. Tegelijk zullen wij (nieuwe) gebruikers van ImpulZ altijd de mogelijkheden en functionaliteiten toelichten.

Daarnaast is er voor onze klanten een helpdesk beschikbaar. Deze wordt bemand door medewerkers met uitgebreide kennis van de (technische) functionaliteiten van ImpulZ.

Nee, wij kiezen er bewust voor om het opstellen van vragenlijsten voor u uit handen te nemen. Bij ZorgfocuZ worden vragenlijsten door ervaren onderzoekers opgesteld. Wij stemmen met u af wat uw informatiebehoefte is, stellen de vragenlijst voor u op, programmeren die voor u en maken alles gereed voor de dataverzamelingsfase. Dit kunnen wij over het algemeen tegen relatief lage kosten aanbieden.

Vervolgens wordt de vragenlijst op de door u gewenste manieren verspreid. De resultaten worden uiteraard gewoon gerapporteerd in ImpulZ.  

U bent er dus van verzekerd dat er een vragenlijst wordt ontwikkeld die aansluit op uw behoeftes.

Alle moderne webbrowsers met JavaScript zoals Chrome, Firefox en Edge.

Oude webbrowsers zoals Internet Explorer worden niet ondersteund.

Ja, via ImpulZ kunnen gegevens geïmporteerd en geëxporteerd worden naar veelgebruikte standaardformaten zoals Excel (CSV), als afbeelding ( PNG/ SVG), PDF, SPSS, e.d. Daarnaast kunt u met onze API onderzoeksresultaten koppelen aan uw eigen managementsysteem of bijvoorbeeld personeelsomgeving.

Ongeveer 6 tot 8 keer per jaar wordt er een update van ImpulZ doorgevoerd.

Iedere gebruiker krijgt een uniek gebruikersaccount dat beveiligd is met een eigen gekozen wachtwoord en extra beveiligd kan worden middels twee factor authenticatie (2FA).

Ja, er is een ICT-helpdesk beschikbaar voor gebruikers van ImpulZ . De helpdesk wordt bemand door medewerkers met uitgebreide kennis van de (technische) functionaliteiten van ImpulZ.

Tevens hebben wij een helpdesk beschikbaar voor mensen die uitgenodigd zijn voor het onderzoek. Onze ervaring leert dat mensen vragen kunnen hebben omtrent het invullen van de vragenlijst of over de achtergrond van het onderzoek.

De helpdesk is per telefoon, Whatsapp en mail bereikbaar.

Uw data wordt beveiligd opgeslagen op onze eigen servers in Nederland. Wij zijn gecertificeerd voor ISO 27001 (informatiebeveiliging) en NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg).

Gratis adviesgesprek + demo

Bent u geïnteresseerd geraakt in ImpulZ en wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neemt u dan gerust contact met u op. 

Sluiten