Het meten van de effectiviteit van het beleid op het Sociaal Domein – een uitdagende opgave voor gemeenten

22 september 2015

Gemeenten hebben door de uitbreiding van de WMO, de stelselherziening in de jeugdzorg en de Participatiewet er nogal wat (zorg)taken bijgekregen. Gemeenten staan voor de grote opgave om kwalitatief goede zorg te realiseren voor minder geld. Met nieuwe beleidsinstrumenten zoals het sociale wijkteam trachten gemeenten efficiënter en effectievere zorg te leveren. Maar hoe weet je als gemeente of dit ook gelukt is? Merken burgers hier ook iets van? En wat zijn hun ervaringen als het gaat om de zorg waar ze dan gebruik van maken? Kortom, inzicht in cliëntervaringen en de gevolgen/resultaten van het beleid, is gewenst. Hier wil je als gemeente grip op hebben.

Sociale wijkteams

 

 

 

 

Monitoren effectiviteit beleid Sociaal Domein

Theo van der Zee, directeur ZorgfocuZ, herkent deze vraagstukken bij gemeenten. “We zien dat gemeenten de continuïteit van de zorg allereerst op de agenda hebben geplaatst. En terecht ook. Nu die contouren wat helderder worden, komen nu ook vraagstukken naar voren die te maken hebben met doelgerichte sturing op gewenste resultaten en de wijze waarop de effectiviteit van het beleid in de toekomst gemonitord kan worden”. De monitor Sociaal Domein van VNG zal straks via benchmarks inzicht gaan geven in de wijze waarop een gemeente presteert. “Prima dat dat soort initiatieven zijn ontstaan”, aldus van der Zee. “Wel wijzen we gemeenten erop dat dergelijke informatie een bepaald abstractieniveau heeft. Wil je bijvoorbeeld echt weten wat er in de regio speelt, dan zul je ook meer verdiepend moeten kijken naar de ervaringen en meningen van de eindgebruikers van de zorg. Juist dan haal je de relevante informatie naar boven over hoe het beleid daadwerkelijk ‘landt’ op de bedoelde wijze.”

Van Inventarisatie naar planvorming

ZorgfocuZ heeft een aanpak ontwikkeld wat gemeenten helpt toewerken naar een onderzoeksplan om de effectiviteit van het beleid te monitoren. Hierbij helpen we gemeenten om de hele lokale context van het sociale domein in kaart te brengen, stakeholders te identificeren en hun belangen te bepalen. Vervolgens adviseren we over mogelijke vormen van onderzoek en hoe je dit als gemeente kunt organiseren in een onderzoeksplan. “We denken hierbij mee over hele praktische vraagstukken als: hoe voorkom je bijvoorbeeld dat cliënten (burgers) straks allemaal verschillende vragenlijsten voorgeschoteld krijgen vanuit verschillende aanbieders? Dit wil je als gemeente uiteraard voorkomen en op een efficiënte manier organiseren.”, aldus Van der Zee.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Nadere informatie is op te vragen bij:

Martin Bloem
m.bloem@zorgfocuz.nl
050 82 00 461

Delen via: