Gratis online kennissessie: ‘Sociale Veiligheid in Organisaties’

15 maart 2023

Sociale veiligheid, grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag op de werkvloer. Voor veel organisaties zijn dit actuele, maar tegelijkertijd lastige thema’s. Wanneer is er wel of niet sprake van een sociaal veilig klimaat? Wanneer is gedrag grensoverschrijdend? Hoe komt pestgedrag tot stand? En als er dan iets aan de hand is: wanneer moet je er wat mee en hoe pak je dat dan aan? Deze vragen komen aan bod tijdens een gratis online kennissessie op donderdag 11 mei.

Voor organisaties zijn er weinig bewezen effectieve aanpakken om te werken aan dergelijke thema’s. Het onderzoek naar onderwerpen zoals sociale veiligheid binnen bedrijven en organisaties lijkt ook minder ver gevorderd te zijn dan bijvoorbeeld het onderzoek hiernaar binnen het onderwijs. Daar zijn ook bewezen effectieve aanpakken tegen pesten.

Wat kunnen organisaties daarvan leren? En hoe kunnen organisaties bestaande inzichten toepassen in de praktijk? Daarover gaat de gratis online kennissessie met prof. dr. René Veenstra op donderdag 11 mei 2023 van 15.30 tot 16.30 uur. Hij is bekend door zijn onderzoek naar sociale veiligheid op scholen, waaronder zijn onderzoek naar de werking van antipestprogramma’s op scholen. Ook onderzocht hij het bekende programma KiVa, een van oorsprong Fins programma tegen pesten.

In deze online kennissessie geeft Veenstra vanuit zijn onderzoek binnen het onderwijs inzicht in wat er bekend is over groepsprocessen bij pesten, wat bepalende factoren zijn voor een sociaal veilig klimaat, en wat wel en niet werkt wanneer er geen prettige sfeer is. Hij zal eveneens aandacht besteden aan hoe deze inzichten toepasbaar zijn binnen organisaties. Daarbij gaat hij ook graag in op vragen die er bij de deelnemers aan de sessie leven. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd om van tevoren al vragen in te dienen bij het aanmelden via de link hieronder.

Aanmelden gratis online kennissessie

Wilt u ook meer kennis en inzicht krijgen over de thema’s sociale veiligheid, pesten, grensoverschrijdend gedrag? Meld u dan aan voor deze gratis online kennissessie via deze link! Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 7 mei 2023.

Delen via: