Generiek Kompas Ouderenzorg voorlopig niet opgenomen in Register

22 januari 2024

Zorginstituut Nederland heeft recentelijk besloten om het Generiek Kompas voor de ouderenzorg, getiteld ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’, nog niet op te nemen in het Register. Ondanks de erkenning van de sterke basis die het kompas biedt voor passende zorg, heeft het Zorginstituut ervoor gekozen om met doorzettingsmacht eerst een volgende stap te zetten alvorens het kompas definitief in het Register wordt opgenomen.

Het Generiek Kompas: Een update

Hoewel aanvankelijk de bedoeling was om het Generiek Kompas vanaf 1 januari 2024 in te zetten als vervanging voor de bestaande kwaliteitskaders in de verpleeghuiszorg, wijkverpleging en langdurige zorg thuis, zal dit voorlopig nog niet gebeuren. In de aanloop naar de opname in het Register zullen alle betrokken partijen de komende periode actief bezig zijn met de ontwikkeling van een implementatieplan. Het streven is om het Kompas zo snel mogelijk op te nemen in het Register, waardoor het een waardevolle bijdrage kan leveren aan het zorglandschap. ZorgfocuZ houdt nauwlettend de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het Generiek Kompas in de gaten. Hierdoor zijn wij in staat proactief te anticiperen op wat mogelijk en noodzakelijk is met betrekking tot de uitvoering van (verplichte) onderzoeken.

Voor meer informatie kunt u het nieuwsbericht lezen dat is gepubliceerd door ActiZ.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor organisaties die interesse hebben in het bespreken van de implicaties van dit besluit, staat onze adviseur, Imme van der Velde, klaar voor een vrijblijvend gesprek en advies.

U kunt contact opnemen via ons contactformulier of bellen naar 06 25 15 88 95.

Delen via: