Generiek Kompas biedt verplichtingen, maar óók volop kansen

8 juli 2024

Op 01/07/2024 werd het Generiek Kompas opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland. Het is een mooie stap die de 17 samenwerkende partijen (die samen ouderen, cliënten, mantelzorgers, zorgprofessionals, zorgaanbieders en financiers vertegenwoordigen) gezet hebben.

Leren ontwikkelen

In het Kompas staat het met elkaar leren en ontwikkelen centraal. Zorgorganisaties worden uitgedaagd om met een leer- en verbetercyclus te werken en krijgen de vrijheid om onderzoek daarin een plaats te geven zodat het écht bij de organisatie past. Daarnaast zijn er enkele verplichtingen opgenomen. Zo geldt met betrekking tot cliëntonderzoek dat:

 • Iedere organisatie verplicht is om één keer per jaar de cliëntervaringen te meten;
 • Zij daarvoor in 2024 in ieder geval moeten meten met de PREM (extramuraal) en/of zes vragen (intramuraal);
 • Organisaties deze uitkomsten vervolgens moeten delen met Zorginstituut Nederland via een gegevensmakelaar.

Daarnaast wordt in het Kompas gesteld dat organisaties jaarlijks een kwaliteitsbeeld moeten opstellen en aangeven hoe zij ‘systematisch werken aan kwaliteit’.

Het kwaliteitsbeeld: Systematisch werken aan kwaliteit

In het kwaliteitsbeeld moeten organisaties een plan opnemen hoe zij systematisch werken aan kwaliteit. Hierbij zijn er drie uitgangspunten:

 1. Eigen organisatiedoelen moeten centraal staan in het kwaliteitsbeeld. Hier moet een terugblik, vooruitblik en reflectie op zijn.
 2. Er moet een jaarlijkse meting van de cliëntervaringen plaatsvinden met daarin in ieder geval de verplichte vragen.
 3. Er moet duidelijk zijn welke maatregelen / verbeteracties nodig zijn en hoe deze worden opgepakt.

Het is interessant om te constateren dat de aanpak zoals ZorgfocuZ deze al jarenlang toepast, volledig past binnen de uitgangspunten van het Kompas. Onze aanpak kenmerkt zich namelijk doordat we vanuit een continue verbetercyclus denken, en zo de stappen Plan, Do, Check, Act (PDCA) volgen. Hiermee hebben we jarenlange ervaring, en hebben dus volop voorbeelden om deze leer- en verbetercyclus op te zetten en te volgen.

Vier manieren van meten

Vanuit de geschetste uitgangspunten in het Generiek Kompas, onderscheiden wij vier manieren van meten die zorgorganisaties kunnen inzetten. Met deze varianten voldoen zij aan de verplichtingen, maar kunnen juist óók  de kansen worden benut om het leren en ontwikkelen écht centraal te stellen en zo systematisch te werken aan kwaliteit. In een notendop betreft het de volgende aanpakken:

 1. Alleen voldoen aan de basis, door alleen de verplichte vragen voor het cliëntonderzoek uit te zetten. Hierdoor wordt wel uitgangspunt gemist om organisatiespecifieke onderdelen uit te vragen.
 2. De verplichte vragen aanvullen met organisatiespecifieke vragen op basis van de organisatiedoelen (PDCA), zodat het feedback-instrument aansluit bij beleid en (dus) leidt tot concrete verbeteracties.
 3. Een meetplan voor meerdere jaren, waarin maatwerkvragenlijsten van het ene jaar de basis zijn voor een maatwerk vragenlijst voor het volgende jaar en er sprake is van een cyclisch proces.
 4. Een meetplan voor meerdere jaren voor alle verschillende relevante doelgroepen die in het Kompas genoemd worden waarin met maatwerk vragenlijsten vorm wordt gegeven aan een cyclisch proces. Dit betreft dan onderzoek onder:
  a. Cliënten
  b. Medewerkers
  c. Vrijwillige medewerkers
  d. Mantelzorgers
  e. Andere professionals

Welke vorm past bij uw organisatie?

Welke vorm of aanpak het beste past bij uw organisatie, verschilt per organisatie en is afhankelijk van verschillende interne en externe factoren. Daarover denken we uiteraard graag met u mee, en daarvoor maken we graag een half uurtje voor u vrij! In dat half uurtje kunnen we tijdens een afspraak via Teams de varianten eens verder toelichten en u helpen de juiste keuze te maken.

Overleg inplannen

Om een kort overleg van een half uurtje via Teams in te plannen, kunt u contact opnemen via dit formulier of direct met één van de volgende collega’s:

Tijdens deze afspraak kunnen we u meenemen door de verplichtingen en kansen die het Generiek Kompas biedt en hoe we dit kunnen vertalen naar een onderzoeksplan voor uw organisatie.

Delen via: