Gemeenten: nog één week voor aanlevering uitkomsten CEO Wmo en Jeugd

24 augustus 2016

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek onder Wmo- en Jeugdzorgcliënten uit te voeren. De uitkomsten moeten elk jaar voor 1 juli landelijk aangeleverd worden, zodat de resultaten gebenchmarked kunnen worden. Doordat de verplichte vragenlijsten dit jaar laat beschikbaar waren is de deadline verschoven naar 1 september. Dat betekent dat gemeenten nog één week de tijd hebben om hun resultaten op te sturen. Hoe de aanlevering van deze gegevens in zijn werk gaat, wordt onderstaand aangegeven.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

De vragenlijst en wijze van dataverzameling staat voor Wmo-cliënten vast. De resultaten van alle gemeenten worden op www.waarstaatjegemeente.nl gepubliceerd. Op die manier kunnen alle uitkomsten van alle gemeenten met elkaar vergeleken worden. Als gemeente is het uw verantwoordelijkheid om op waarstaatjegemeente.nl uw resultaten te uploaden. Onze klanten hebben van ons een invullijst ontvangen, zodat zij alle percentages rechtstreeks kunnen overnemen op waarstaatjegemeente.nl. Klik hier voor een uitgebreide uitleg over de aanlevering van de gegevens CEO Wmo.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

Voor de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Jeugd ligt het wat anders. Gemeenten waren nog niet verplicht een vaste vragenlijst of een verplichte wijze van dataverzameling aan te houden. Wel is er een vragenlijst in opdracht van de VNG ontwikkeld, het MCJO. Gemeenten die deze vragenlijst hebben gebruikt kunnen de uitkomsten invullen in een Excel-sheet en mailen naar pilot.CEOjeugd@minvws.nl. Onze gemeenten ontvangen van ons de reeds ingevulde Excel-sheets zodat dit bestand alleen nog maar hoeft doorgestuurd te worden naar het betreffende e-mailadres. Klik hier voor meer informatie over de aanlevering van het cliëntervaringsonderzoek Jeugd.

Delen via: