Geen kwaliteitskader per 1 oktober

6 oktober 2016

ZorgfocuZ houdt de ontwikkelingen omtrent het nieuwe kwaliteitskader voor u in de gaten. Op 5 oktober 2016 is er een update gepubliceerd door Actiz. Onderstaand vindt u dit bericht, tevens te vinden op www.actiz.nl/nieuws/geen-kwaliteitskader-per-1-oktober. Ouderenzorg instellingen die voor het einde van het jaar nog een meting willen doen, kunnen informatie opvragen via Martin Bloem (m.bloem@zorgfocuz.nl / 06 – 55 25 37 67) of via Jochem Hoekstra (j.hoekstra@zorgfocuz.nl / 06 – 53 31 03 45)

———————————–

Het is niet gelukt om met de landelijke partijen een gezamenlijk kwaliteitskader voor de Langdurige zorg op te leveren voor 1 oktober. Weliswaar dragen de partijen de heldere visie die inmiddels is neergezet, maar de meningen over de concrete uitwerking van de visie zijn verdeeld. Het Zorginstituut zal nu haar doorzettingsmacht hanteren en het kwaliteitskader verder doorontwikkelen. De staatssecretaris suggereert in een brief aan de Tweede Kamer dat ActiZ hier niet aan mee wil werken. ‘Dat is absoluut niet het geval’, aldus Jan de Vries, algemeen directeur van ActiZ. ‘Uiteraard blijft ActiZ meewerken aan de doorontwikkeling van het kwaliteitskader. Wij blijven hierbij inbrengen dat het kwaliteitskader moet bijdragen aan écht betere zorg voor de cliënt in de praktijk, waarbij de dialoog tussen cliënt en professional centraal staat’.

Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Verenso, BTN en ActiZ hebben het afgelopen jaar in het kader van het project Waardigheid en Trots gewerkt aan een nieuw kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg. Gezamenlijk hebben deze partijen een heldere visie neergezet. Met het nieuwe concept-kwaliteitskader ‘Kwaliteit in Dialoog 1.0’ komt de focus op kwaliteit weer te liggen waar hij hoort: bij de cliënt en de professional. Want daar wordt de kwaliteit gemaakt en ervaren. Niet langer moeten afvinklijstjes bepalend zijn, maar het gesprek over kwaliteit met de cliënt en zijn naasten. Daarbij moeten we die dingen meten en registreren die er echt toe doen; die bijdragen aan de kwaliteit van het leven van verpleeghuisbewoners. Zorgorganisaties zijn ondersteunend om dit mogelijk te maken door hier goede voorwaarden voor te scheppen.

De uitwerking van deze visie op kwaliteit en heeft commitment nodig van veel partijen in de branche, zoals de IGZ en de zorgverzekeraars. Helaas is het niet gelukt om daar gezamenlijk op tijd uit te komen. Het Zorginstituut Nederland zet nu haar doorzettingsmacht in en neemt de regie voor de afronding van het kwaliteitskader over.

ActiZ vindt het teleurstellend dat het niet is gelukt om vóór 1 oktober een gezamenlijk kwaliteitskader op te leveren. Wat ons betreft sluit ‘Kwaliteit in Dialoog’ heel goed aan bij de beweging van systemen naar mensen.

Wij hopen de uitgangspunten hoog te houden en met de sector verder te bouwen op ‘Kwaliteit in dialoog versie 1.0’, zoals die ook door de leden van ActiZ wordt gedragen. Jan de Vries: ‘ActiZ hoopt dat de doorzettingsmacht niet betekent dat de oude vinklijstjes en indicatorensets zullen terugkeren. Ook hoopt ActiZ dat transparantie niet een doel op zichzelf wordt maar een middel blijft. En dat het kwaliteitskader, zoals de expertcommissie ook aangaf,  een handvat mag zijn voor de praktijk, en niet het voertuig van de systeemwereld’.

Bron:www.actiz.nl

 

Delen via: