Evaluatiebijeenkomsten cliëntervaringsonderzoeken Wmo en jeugd (2016)

5 december 2016

ZorgfocuZ heeft het afgelopen jaar vele gemeenten geholpen met de uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken jeugd en Wmo. Dit heeft ons én uiteraard gemeenten zelf, veel inzichten gegeven over wat werkt en wat voor verbetering vatbaar is. Begin november hebben wij twee bijeenkomsten georganiseerd om de onderzoeken te evalueren. Doel van deze bijeenkomsten was om samen met gemeenten terug te kijken op de cliëntervaringsonderzoeken Wmo & Jeugd van het afgelopen jaar, kennis hierover te delen, te leren van elkaar en elkaar te inspireren.

Evaluatiebijeenkomst cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

Cliëntervaringsonderzoek Wmo jeugd

Tijdens de bijeenkomsten waren 26 gemeenten vanuit het hele land aanwezig. ZorgfocuZ heeft naar aanleiding van de bijeenkomsten een verslag geschreven met de belangrijkste bevindingen en adviezen. De gedeelde ervaringen in de bijeenkomsten zijn tevens onder de aandacht gebracht bij de VNG, VWS, en de ontwikkelaars van de vragenlijst Jeugd (Stichting Alexander & NJi).

Onderstaand vindt u enkele veel genoemde aandachtspunten:

  • Het cliëntervaringsonderzoek Jeugd kent een lage respons, waardoor de uitkomsten van deze onderzoeken lang niet altijd even betrouwbaar zijn
  • Gemeenten zijn op zoek naar meer synergie tussen de onderzoeken Wmo en Jeugdwet. Het liefst wordt hierbij toegewerkt naar een integrale vorm van onderzoek en verantwoording waarbij alle aandachtspunten van het sociaal domein in ogenschouw worden genomen.
  • Gemeenten hebben moeite met het onderscheiden van de doelgroepen (met name bij Jeugd) ‘anoniem in zorg’, en ‘zonder medeweten van ouders in zorg’. Doordat deze groep niet altijd achterhaald kan worden, hebben een aantal gemeenten besloten het onderzoek niet of op een andere wijze uit te voeren.
  • De frequentie van jaarlijks onderzoek (verplichting VWS) wordt door veel gemeenten als te veel gezien. Met name bij kleine gemeenten is de kans groot dat je de doelgroep jaarlijks aanschrijft. Ook wanneer ze tussendoor geen contact meer hebben gehad met de gemeente. Het onderzoek schiet dan het doel voorbij.
  • Er bestaat een bredere informatiebehoefte dan alleen ervaringen van cliënten met een beschikking. Er is ook behoefte aan informatie over bijvoorbeeld toegang, levering van zorg, input voor beleidsevaluatie, informatie over mantelzorgers, etc.
  • Hoewel er een bredere informatiebehoefte bestaat, geven gemeenten ook aan dat er soms sprake van een woud aan onderzoeken (zowel bij gemeente als bij aanbieders) is. Er bestaat overlap in de onderzoeken van aanbieders en de CEO’s van gemeenten. Hierdoor worden cliënten soms te veel belast en worden de kosten voor onderzoek te hoog.

Voor een uitgebreid verslag van de uitkomsten van de bijeenkomsten kunt u mailen naar c.westra@zorgfocuz.nl.

Over ZorgfocuZ

ZorgfocuZ is een strategisch adviserend onderzoeksbureau in de zorg- en welzijnssector. ZorgfocuZ biedt inzicht in prestaties en ervaringen en adviseert organisaties om effectiviteit en kwaliteit te verbeteren. ZorgfocuZ heeft geruime ervaring met onderzoek op het gebied van Sociaal Domein en is werkzaam voor diverse gemeenten in Nederland. ZorgfocuZ beschikt over alle relevante accreditaties ten behoeve van kwantitatief en kwalitatief onderzoek en voldoet aan gestelde richtlijnen met betrekking tot privacy wetgevingen.

Delen via: