Ervaringen Wmo-cliënten overwegend positief

30 januari 2017

In 2016 waren alle gemeenten verplicht om onderzoek te doen naar de ervaringen van Wmo-gebruikers. Van de 390 gemeenten hebben 354 hun gegevens aangeleverd op waarstaatjegemeente.nl. Meer dan drie kwart van de respondenten geeft op de meeste vragen een positief antwoord. Gemeenten gebruiken het cliëntervaringsonderzoek bij hun lokale verantwoording en beleidsdiscussies. Zowel over de toegang, als over de kwaliteit van de ondersteuning en de mate waarin die cliënten ook daadwerkelijk iets oplevert, geeft 70 tot 80% van de respondenten een positief oordeel.

Cliëntondersteuner

Het belangrijkste verbeterpunt op basis van dit onderzoek is de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Slechts iets meer dan een kwart van de respondenten meldt te weten dat zij hiervan gebruik kunnen maken. De VNG heeft daarom een handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning opgesteld. In deze handreiking wordt onder meer advies gegeven over hoe de cliëntondersteuning in te richten en hoe de bekendheid en vindbaarheid te verbeteren.

Waar staat je gemeente?

Het jaarlijkse Wmo-cliëntervaringsonderzoek is door de wetgever bedoeld als instrument voor lokale verantwoording: aan de gemeenteraad, de adviesraad en andere lokale belanghebbenden. De mogelijkheid om de eigen prestaties (via een lijst van tien verplichte vragen) te kunnen vergelijken met andere gemeenten, gemeenteklassen of landelijke cijfers (via www.waarstaatjegemeente.nl) levert nuttige input op voor de lokale beleidsdiscussies.

(Bron: VNG)

Delen via: