Digitale toegankelijkheid onderzocht door studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen

23 januari 2020

Net als vorig jaar heeft ZorgfocuZ in de cursus Diagnose en Advisering (onderdeel van de master communicatie- en informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen) een aantal actuele onderwerpen ingebracht waar we graag meer over willen weten. Er is dit jaar bewust gekozen om de studenten wat meer vrijheid te geven in de onderwerpkeuze en de aanpak van het onderzoek. Door niet alles vastomlijnd in te kaderen hoopten wij 1) dat dit een positief effect zou hebben op creativiteit en innovatiekracht van studenten en 2) zelf ook meer kennis op te doen. Woensdag 22 januari jl. hebben negen groepen studenten hun onderzoeksrapporten gepresenteerd aan Chiel Westra en Arjan Rozema van ZorgfocuZ. We kunnen volmondig zeggen dat beide beoogde doelen zijn gerealiseerd. Een van de onderzochte onderwerpen is digitale toegankelijkheid: een erg actueel thema.

Thema’s en kernboodschap

De onderzoeken varieerden van digitale toegankelijkheid Wmo voorzieningen voor laaggeletterden en ouderen, usablity (effectiviteit, efficiency en tevredenheid) van gemeentelijke websites tot aan de zoekfunctie, functionaliteiten en gebruiksvriendelijkheid van raadsinformatiesystemen. Aangezien alles vers van de pers is, voert het voor nu te ver om hier direct al inhoudelijk op in te gaan. De centrale boodschap aan gemeenteland is dat er nog een hoop werk aan de winkel blijft om websites voor iedereen toegankelijker te maken en daarmee te voldoen aan het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Zo constateren we:

  • Dat de zoekfunctie op de website van veel gemeente niet of beperkt functioneert
  • Besluiten en stemgedrag van gemeenteraden niet goed vindbaar zijn in raadsinformatiesystemen
  • De gebruiksvriendelijkheid voor laaggeletterden en ouderen te wensen over laat
  • Er een grote variëteit is tussen gemeenten als het gaat om gebruiksvriendelijkheid van de website

Hoe nu verder?

De komende weken/maanden gaan we benutten om alle resultaten/rapporten door te nemen. We kijken daarbij ook hoe we toegepaste en ontwikkelde meetinstrumenten in onze dagelijkse werk beschikbaar kunnen stellen aan gemeenten die daar behoefte aan hebben. Voorts zullen we pro-actief de informatie/resultaten delen aan gemeenten die klant bij ons zijn en die onder de loep zijn genomen. Kortom, doorontwikkelen en kennis delen. Binnenkort meer hierover!

Tot slot bedanken we alle studenten en docent van het vak Diagnose en Advisering dr. Wim Vuijk.

Delen via: