Om de zorg beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van cliënten is het van belang om cliënten op de juiste wijze te betrekken bij de zorg. Om wensen, behoeften en ervaringen van cliënten te meten zijn diverse vormen van onderzoek mogelijk. Vragenlijst onderzoek of het afnemen interviews en focusgrepen zijn veel toegepaste methoden. In het verlengde van deze methoden kan ‘shadowing’ (ook wel klantreis of customer journey genoemd) een interessante aanvulling zijn.

Voor gemeenten passen wij deze methode van onderzoek veelvuldig toe om de toegang en de werkprocessen binnen een gemeente te evalueren. Maar de methode is ook geschikt voor bijvoorbeeld ziekenhuisopnames of de opname in een verzorgingstehuis

Wat is shadowing?

Bij shadowing (schaduwen van) wordt een cliënt in een zorgtraject gevolgd door een onderzoeker van ZorgfocuZ (shadower) en wordt het proces dat een cliënt doorloopt, in kaart gebracht. De shadower krijgt inzicht in alle processtappen en ziet wat een cliënt ervaart gedurende het traject en maakt hierbij mee tegen welke knelpunten een cliënt aanloopt.

De kracht van shadowing zit in het feit dat informatie objectief is en ‘real time’ wordt ingewonnen. Andere vormen van cliëntonderzoek hebben veelal een retroperspectief karakter (hierbij wordt teruggekeken in de tijd, tot soms wel een jaar geleden) waardoor de kans bestaat dat teruggekoppelde informatie van cliënten niet volledig is. Shadowing is geschikt om als extra verdieping toe te passen op bestaande vormen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Resultaat

Via shadowing trajecten krijgt een organisatie een helder en objectief beeld van praktijkervaringen van cliënten. De organisatie krijgt zicht op de positie van de cliënt en op knelpunten waar cliënten tegen aanlopen. De uitkomsten van shadowing trajecten kunnen onder andere bijdragen aan de ontwikkeling van protocollen/normenkaders of kunnen dienen als input voor teambesprekingen waarbij gekeken wordt hoe bepaalde onderdelen van een zorgtraject verbeterd kunnen worden.

Shadowing in het sociaal domein 

Naast shadowing bij ziekenhuizen of zorginstellingen past ZorgfocuZ shadowing ook toe als aanvulling van de cliëntervaringsonderzoeken in het sociaal domein. In een shadowingtraject ‘schaduwt’ een onderzoeker van ZorgfocuZ een cliënt, eventueel tezamen met zijn mantelzorger, op alle relevante contactmomenten met de gemeente. Denk hierbij aan:

 • De eerste intake (wanneer de cliënt zich bij de balie van de gemeente meldt)
 • Tussentijds contact over de voortgang van het proces
 • De toeleiding richting de zorgaanbieder
 • Het keukentafelgesprek

 

Ten aanzien van de keukentafelgesprekken is het ook mogelijk om een onderverdeling te maken naar cliënten met verschillende achtergronden. Denk hierbij aan:

 • Keukentafelgesprek voor herindicatie
 • Aanvraag voor hulp bij huishouden
 • Aanvraag voor begeleiding
 • Aanvraag voor woningaanpassing
 • Aanvraag voor dagactiviteiten

 

Naast fysieke contactmomenten zullen ook schriftelijke contactmomenten meegenomen worden als onderdeel van de evaluatie. Denk hierbij aan:

 • De (schriftelijke) uitnodiging voor het keukentafelgesprek
 • Verslag van het keukentafelgesprek
 • De beschikking

 

Met de gemeenten wordt afgestemd welke onderdelen van het zorgtraject onderdeel uitmaken van de evaluatie en het shadowtraject.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Chiel Westra, MSc.

(050) 82 00 461
c.westra@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Rekenkamers (Sociaal Domein)

Bekijk de voorbeeldcase


Rekenkamers (Sociaal Domein)

Bekijk de voorbeeldcase


Klant over ZorgfocuZ