Aanbieders van wijkverpleging zijn ook in 2020 verplicht om cliëntervaringsonderzoek uit te voeren volgens de PREM Wijkverpleging 2020. Met de landelijke partijen is afgesproken dat de meting van de PREM dient te worden gedaan in de periode van 1 februari – 31 mei 2020. Voor de meting van de PREM Wijkverpleging in 2020 zullen er geen aanpassingen gedaan worden aan de PREM-vragenlijst. 

Veel ervaring – scherp tarief

Wilt u meer weten over de PREM Wijkverpleging 2020, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? ZorgfocuZ is ervaren. In 2019 hebben wij meer dan 80 thuiszorgorganisaties geholpen met de uitvoering van de PREM Wijkverpleging. Wij bieden een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Neem gerust contact met ons op en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

Update: op 17 januari 2020 heeft Actiz het nieuwe handboek voor de uitvoering van de PREM Wijkverpleging 2020 gepubliceerd. 

Gratis benchmark

Klanten die bij ons de PREM Wijkverpleging afnemen ontvangen na afronding van het onderzoek een gratis benchmark met een vergelijking met andere thuiszorgorganisaties. De resultaten van uw onderzoek worden daardoor nog waardevoller. Door te vergelijken met andere thuiszorgorganisaties wordt direct duidelijk op welke punten uw organisatie gunstig  scoort en waar er mogelijk nog verbeteringen mogelijk zijn.

Kies voor ZorgfocuZ en laat u ontzorgen

ZorgfocuZ is gespecialiseerd in onderzoek in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein. Wij zijn zeer ervaren met het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoeken over thema’s als wijkverpleging, hulp bij huishouden, Wmo, Jeugdwet, Partcipatiewet, beschermd wonen, hulpmiddelen, maatschappelijke opvang of doelgroepenvervoer.

In 2019 hebben wij meer dan 80 thuiszorgorganisaties mogen helpen met de uitvoering van de PREM Wijkverpleging. Onze klanten waarderen de samenwerking met ZorgfocuZ met een 8,4!

Wij hebben gemerkt dat thuiszorgorganisaties het prettig vinden om advies van ons te krijgen over de methoden van dataverzameling en wat daarbij het beste bij hen past. Wij zijn erg flexibel en kunnen elke gewenste methode hanteren. Een schriftelijke benadering wordt het meest gekozen, maar dit kan ook telefonisch of u zou zelf de vragenlijsten kunnen uitdelen aan cliënten. Dit zorgt voor lagere kosten en (zo laat de praktijk zien) ook voor een hoge(re) respons. Deze laatste optie wordt met name gekozen door wat kleinere organisaties.

Het onderzoek PREM Wijkverpleging moet voldoen aan de richtlijnen van de AVG. Wij zijn als onderzoeksbureau ISO 27001 gecertificeerd en wij zijn daarom ook volledig op de hoogte van de AVG, regelgeving m.b.t. beveiliging persoonsgegevens en praktische oplossingen hieromtrent. De landelijke partijen adviseren ook om in zee te gaan met onderzoeksbureaus die beschikken over de noodzakelijke accreditaties zoals de ISO 27001.

Kies geen softwarepakket, maar laat u door ZorgfocuZ ontzorgen.

Uitgangspunten PREM wijkverpleging

PREM staat voor Patiënt Reported Experience Measure. De PREM Wijkverpleging is een vragenlijst waarin aan cliënten wordt gevraagd wat hun ervaringen zijn met het zorgproces. De relatie tussen zorgverlener en cliënt staat centraal. In de PREM Wijkverpleging worden diverse thema’s behandeld. Deze thema’s zijn ook terug te vinden in het Kwaliteitskader Wijkverpleging. De volgende thema’s zijn in de vragenlijst opgenomen:

 1. Vast team
 2. Afspraken
 3. Gezamenlijke besluitvorming
 4. Kwaliteit van leven
 5. Omgang medewerkers/bejegening
 6. Deskundigheid
 7. Behandeling/Herkennen veranderingen
 8. Effect van de behandeling

 

In de vragenlijst is tevens aandacht voor de NPS (die ook wel de ‘aanbevelingsvraag’ wordt genoemd) en waarmee wordt nagegaan of cliënten uw organisatie ook zouden aanbevelen bij anderen. In een open vraag wordt de mogelijkheid gegeven om complimenten en verbeteringen te noemen. Er zijn meerdere opties om de PREM Wijkverpleging uit te vragen bij cliënten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een online onderzoek, schriftelijk onderzoek of met telefonische interviews. De meeste aanbieders kiezen voor een combinatie van schriftelijk en online enquêtes.

De resultaten van de PREM Wijkverpleging zijn geschikt als basis voor interne kwaliteitsverbetering en dienen (door het onderzoeksbureau) aangeleverd te worden bij de gegevensmakelaar.

Zie hier de meetinstructies van de PREM Wijkverpleging uit 2019. Voor de PREM Wijkverpleging 2020 zullen deze instructies in principe dus niet veranderen.

PREM wijkverpleging – werkwijze ZorgfocuZ

Een samenwerking met ZorgfocuZ garandeert u van een optimaal maatwerk onderzoek. Wij begeleiden u bij het opzetten en uitvoeren van een gedegen onderzoek wat aan de richtlijnen voldoet.

Voorbereiding

Wij stemmen met u af wat uw behoeften zijn en adviseren u over de meest optimale opzet van het onderzoek. Wij gaan onder andere met u na welke vragen u eventueel toe wilt voegen aan de vragenlijst en welke methode van dataverzameling geschikt is. Daarnaast stemmen wij praktische zaken met u af. Denk hierbij aan de registratie van cliëntgegevens ten behoeve van het onderzoek, het aanleveren van het cliëntenbestand en het tekenen van een verwerkersovereenkomst. In de verwerkersovereenkomst leggen wij vast op welke wijze wij met persoonsgegevens van cliënten omgaan.

Wij zullen u ontzorgen en alle onderhavige actiepunten uitwerken en het onderzoek gereed maken voor dataverzameling.

Dataverzameling

U bent als zorgaanbieder vrij om te bepalen hoe u de PREM Wijkverpleging uitvraagt. Opties zijn:

 • Online vragenlijst, al dan niet rechtstreeks in te vullen op Zorgkaart Nederland.
 • Schriftelijk via een vragenlijst
 • Telefonische interviews door een belteam
 • Interviews door uw medewerkers. Om de onafhankelijkheid van de meting te waarborgen, wordt het laten invullen van de vragenlijst via zorgmedewerkers afgeraden. Indien u er voor kiest om de vragenlijst via zorgmedewerkers in te laten vullen, dan wordt geadviseerd om dit niet te laten doen door de directe zorgverlener van de cliënt.
 • Een combinatie van bovenstaande.

 

De meeste aanbieders kiezen voor een schriftelijke en online dataverzameling. In dat geval sturen wij de cliënten per post de vragenlijst met een begeleidende brief en een antwoordenvelop van ZorgfocuZ. Bij voorkeur maken wij gebruik van uw briefpapier en verzendenveloppen waar het logo van uw organisatie op staat. Dit is herkenbaar voor cliënten en werkt over het algemeen respons verhogend.

In de begeleidende brief staat tevens een link naar de online vragenlijst. Cliënten die daar de voorkeur aan geven, kunnen de vragenlijst dus ook online invullen.

Dit is naar onze ervaring de meest klantvriendelijke en kosteneffectieve manier van onderzoek doen. Daarnaast geeft deze methode de grootste kans op een goede respons.

Rapportage

Wij kunnen de uitkomsten rapporteren zoals u wilt. Wij kunnen een hard copy rapport voor u opleveren, ook kunt u gebruik maken van ons online dashboard. Wij zorgen altijd voor een complete en nette weergave van de onderzoeksresultaten gespecificeerd op organisatie-, regio- en teamniveau. U kunt in één oogopslag zien waarin uw organisatie het heel goed doet, maar ook waar er mogelijk nog verbeterpunten liggen.

ISO 27001 (beveiliging persoonsgegevens) – noodzakelijk voor onderzoeksbureaus

De beveiliging van persoonsgegevens vormt een steeds belangrijker aandachtspunt in het kader van cliëntervaringsonderzoeken. Onderzoeksbureaus dienen zich te conformeren aan de richtlijnen van de AVG. Een manier om dat te bewijzen is via het ISO 27001 certificaat (beveiliging persoonsgegevens). ZorgfocuZ beschikt als één van de weinige onderzoeksbureaus in Nederland over dit certificaat. Een samenwerking met ZorgfocuZ garandeert u van optimaal onderzoek dat voldoet aan alle richtlijnen en procedures van de privacywetgeving.

Waarom ZorgfocuZ?

 • ZorgfocuZ is gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek in de zorg- en welzijnssector. Het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoeken vormt een van onze belangrijkste diensten.
 • Goed cliëntonderzoek is in onze ogen méér dan een vragenlijst uitzetten onder een doelgroep. Het gaat om een breder geheel, bijvoorbeeld door goed na te denken over de communicatie rondom het onderzoek. Wij denken graag met u mee en adviseren u op basis van onze ervaringen en specifieke expertise.
 • Wij hechten veel waarde aan de AVG en richtlijnen rondom informatiebeveiliging. Zeker in de zorgsector is dat van essentieel belang. Het managementsysteem van ZorgfocuZ is ISO 27001, ISO 20252 en NEN N7510 gecertificeerd. Deze certificeringen geven aan dat wij voldoen aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging en kwaliteitseisen als het gaat om marktonderzoek in zijn algemeenheid en meer specifiek in de zorgsector.
 • ZorgfocuZ is aangesloten bij de MOA (Markt Onderzoek Associatie Nederland), wij zijn als onderzoeksbureau geselecteerd om de  PREM Wijkverpleging voor zorgaanbieders uit te mogen voeren.

 

Vraag offerte aan

Wilt u meer weten over de PREM Wijkverpleging, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee over de uitvoering van het onderzoek.

 

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Drs. Martin Bloem

(050) 82 00 461
m.bloem@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Ouderenzorg / Thuiszorg (VVT)

Bekijk de voorbeeldcase


Ouderenzorg / Thuiszorg (VVT)

Bekijk de voorbeeldcase


Ouderenzorg / Thuiszorg (VVT)

Bekijk de voorbeeldcase


Klant over ZorgfocuZ