PREM staat voor  Patiënt Reported Experience Measure. Een PREM meting wordt uitgevoerd via een korte vragenlijst voor de patiënt die vraagt naar de ervaringen met het zorgproces (structuur en proces). Met een relatief korte vragenlijst van 12 tot 15 vragen wordt nagegaan hoe patiënten zaken als informatieverstrekking, bejegening, nazorg en inspraak hebben ervaren. De vragenlijst bestaat verder uit een aanbevelingsvraag (NPS-score) en biedt ruimte voor inbreng van patiënten in de vorm van een open vraag voor verbeterpunten en complimenten.

Er zijn vijf generieke PREMs in ontwikkeling:

  1. ziekenhuizen algemeen
  2. oncologie
  3. eerste lijn
  4. chronische zorg
  5. integrale geboortezorg.

 

De vragenlijsten zijn dus generiek maar worden aandoeningsspecifiek gebenchmarkt. De zogenaamde ankervraag in de PREM meet de bijdrage van de zorg aan de kwaliteit van leven en/of het ervaren effect van de behandeling vanuit patiënt perspectief.

In 2016 is het voor ziekenhuizen nog niet verplicht om te meten met de PREM. Zorgverzekeraars zijn voornemens de PREM ziekenhuizen vanaf 2017 verplicht te gaan stellen voor ziekenhuizen.

PREM metingen door ZorgfocuZ

ZorgfocuZ kan de PREM meting voor u verzorgen. ZorgfocuZ  is een onafhankelijk onderzoeksbureau en is sinds 2011 gespecialiseerd in onderzoek in de zorg- en welzijnssector. ZorgfocuZ is een geaccrediteerd meetbureau voor cliëntervaringsonderzoek en tevens aangesloten bij de MOA (Markt Onderzoek Associatie Nederland). Kortom, wij houden ons aan de gedragscodes en richtlijnen met betrekking tot onderzoek en statistiek, die door alle direct betrokken brancheorganisaties zijn opgesteld. Wat wij met u afspreken is helder, meetbaar en afspraken komen wij na.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

 

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Jochem Hoekstra, MSc.

(050) 82 00 461
j.hoekstra@zorgfocuz.nl


Klant over ZorgfocuZ