Doelgroepenvervoer zoals leerlingenvervoer en Wmo-vervoer (waaronder het vervoer van en naar de dagbesteding), is een verantwoordelijkheidsgebied van de decentrale overheden (gemeenten en provincies). Het streven is om het doelgroepenvervoer zo efficiënt en (kosten-)effectief mogelijk te organiseren. Om tot de juiste inrichting van het vervoerssysteem te komen en om input te vergaren voor aanbestedingen, organiseren gemeenten (of vervoersbedrijven in opdracht van gemeenten) klanttevredenheidsonderzoeken (ook wel cliëntervaringsonderzoeken genoemd). Naast deze primaire doelen dient het klanttevredenheidsonderzoek ook andere doelen. Bijvoorbeeld:

  • De mate waarin de voorziening aansluit bij de gemeentelijke beleidsdoelen
  • De wensen die leven bij gebruikers
  • Het verkrijgen van inzicht en sturingsinformatie op het gebied van de beleefde kwaliteit door de reiziger

 

Onderzoek doelgroepenvervoer

De afgelopen jaren hebben wij voor diverse vervoersbedrijven en gemeenten onderzoek gedaan naar doelgroepenvervoer, zoals Wmo-vervoer en leerlingenvervoer. Zie ook enkele voorbeeldcases over doelgroepenvervoer. De opzet van dergelijke onderzoeken is maatwerk en laten wij aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever. Qua uitvoering maken wij veelal gebruik van schriftelijk en online vragenlijst onderzoek waarbij wij gebruik maken van maatwerk vragenlijsten. Op basis van onze ervaring met vergelijkbare onderzoeksvraagstukken beschikken wij over diverse voorbeeldvragen (-lijsten) die als input kunnen dienen voor het onderzoek. Rapportages maken wij op maat waarbij wij bijvoorbeeld rekening houden met een uitsplitsing naar gemeenten of type vervoerders.

Wilt u meer weten over onze aanpak met betrekking tot onderzoek doelgroepenvervoer? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Dennis Kremer, MSc. CIPP/E

(050) 82 00 461
d.kremer@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Gemeenten (Sociaal domein)

Bekijk de voorbeeldcase


Gemeenten (Sociaal domein)

Bekijk de voorbeeldcase


Klant over ZorgfocuZ