Als beleidsmedewerker, wethouder, raadslid, is het van groot belang een goed en actueel beeld te hebben van de stand van zaken binnen het sociaal domein. Hoeveel geld wordt er besteed in het sociaal domein? Aan hoeveel cliënten wordt dit besteed en welke zorgvormen wordt afgenomen? Maar ook: welke resultaten bereiken we daarmee? Hoe ziet de ontwikkeling van het zorggebruik er over de afgelopen jaren uit? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van andere gemeenten? Dit zijn enkele van de relevante vragen waar een gemeente periodiek -en op sommige punten zelfs realtime- inzage in zou moeten hebben.

ZorgfocuZ ondersteunt gemeenten met het inrichten en doorontwikkelen van een monitor voor het sociaal domein. Onze brede kennis en ervaring in het sociaal domein maakt dat wij vrij nauwkeurig weten welke informatie bij gemeenten vaak al beschikbaar is, welke informatie van zorgaanbieders opgevraagd kan worden en welke informatie ténminste aanwezig zou moeten zijn in een dergelijke monitor. Bij het inrichten en doorontwikkelen van de monitor gaan wij standaard uit van de volgende fases:

 1. Wat is de informatiebehoefte van de relevante stakeholders (denk daarbij aan beleidsambtenaren, wethouder(s), (regionale) inkoopafdeling en raadsleden)? En hoe kan dit omgezet worden in meetbare indicatoren?
 2. Welke informatie is reeds beschikbaar? (uit registratiesystemen, openbare data zoals Vektis en CBS, documenten, reeds uitgevoerde onderzoeken, etc.)
 3. Hoe kan worden voorzien in de informatiebehoefte, rekening houdend met de informatie die al beschikbaar is? Welke informatie zou daarbij aanvullend benodigd zijn (bijvoorbeeld extra onderzoek, aanpassing van registratiesystematiek, etc.)?
 4. Hoe kan deze informatie overzichtelijk en begrijpelijk gepresenteerd worden?
 5. Hoe kunnen de uitkomsten geïnterpreteerd worden en welke vervolgacties kunnen worden ingezet?

Wat levert het op?

Het doorlopen van bovenstaande stappen en van tevoren gestructureerd nadenken over de invulling van een monitor resulteert, afhankelijk van uw behoefte, uiteindelijk in:

 • Een actueel inzicht in de stand van zaken in het sociaal domein;
 • Inzicht in trends en ontwikkelingen van zorggebruik in uw regio;
 • Bruikbare informatie voor het maken van beleidskeuzes en het tijdig in kunnen spelen op ontwikkelingen;
 • Bruikbare input voor inkoop- en contractgesprekken van zorgaanbieders.

 

ZorgfocuZ kan u ondersteunen in elk van bovengenoemde fases. Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Waarom ZorgfocuZ

 • Onderzoek binnen de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein is onze core business.
 • Vanuit onze opgedane ervaringen bij gemeenten, zijn wij bekend met processen en belangen die op het gebied van beleids- en rekenkameronderzoek bestaan.
 • Vanuit onze ervaring in de zorgsector kunnen van met realistische aanbevelingen komen die echt een verschil zullen maken.
 • ZorgfocuZ heeft verschillende specialisten in dienst die werkzaam zijn op het vlak van sociaal domein en de zorg- en welzijnssector.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Chiel Westra, MSc.

(050) 82 00 461
c.westra@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Gemeenten (Sociaal domein)

Bekijk de voorbeeldcase


Klant over ZorgfocuZ