Uw medewerkers zijn uw belangrijkste visitekaartje. Wanneer zij tevreden, bevlogen en betrokken zijn, heeft dat direct invloed op de tevredenheid van uw cliënten en de partijen waar u mee samenwerkt. Het is door de vele veranderingen in de zorg en de reorganisaties die daar mee gepaard gaan, een uitdaging om medewerkers te binden aan de organisatie en tevreden te houden. Het medewerkersonderzoek / medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van ZorgfocuZ helpt u te prioriteren en verbeteren.

Waarom een medewerkersonderzoek door ZorgfocuZ?

  • Ervaren, geaccrediteerd zorgonderzoeksbureau
  • Topkwaliteit vragenlijsten door betrokkenheid Rijksuniversiteit Groningen
  • Mogelijkheid tot (online) tussentijdse rapportages
  • Gratis helpdesk beschikbaar voor medewerkers
  • Overzichtelijke, bondige rapportages
  • Concrete conclusies en aanknopingspunten voor verbetering

 

ZorgfocuZ voert medewerkerstevredenheidsonderzoeken voor zorgorganisaties op heel diverse manieren, bijvoorbeeld:

  • Een medewerkersonderzoek waarin diverse thema’s worden uitgevraagd, zoals de tevredenheid over werkinhoud, arbeidsvoorwaarden, bestuur, collega’s, sociale veiligheid, werkdruk, ontwikkelingsmogelijkheden, interne communicatie, werksfeer en samenwerking. Over elke thema nemen we een aantal vragen af, zodat een breed palet aan inzichten wordt verkregen.
  • Een medewerkersonderzoek op basis van de uitgangspunten van continu meten. Bij continu meten vragen we diverse thema’s niet allemaal tegelijk uit, maar knippen we dit meer op en vragen bijvoorbeeld elke maand/kwartaal steeds andere zaken uit. Dit leidt tot korte en krachtige vragenlijsten en een relatief hoge respons.
  • Medewerkersonderzoeken die ingaan op één centraal thema komen ook steeds vaker voor. Wij doen onderzoek onder medewerkers die specifiek gericht zijn op bijvoorbeeld:
  • Medewerkersonderzoeken die zo worden opgezet, dat ze zowel bij medewerkers als vrijwilligers kunnen worden uitgezet. Daardoor ontstaan er mooie benchmark mogelijkheden over hoe de betaalde en vrijwillige medewerkers hun werk ervaren.

 

Naast deze vier vormen van medewerkersonderzoek, bieden we in samenwerking met ZorgpleinNoord sinds 2019 de Noordelijke WerkbelevingsMonitor aan. We hebben volop voorbeeldvragenlijsten beschikbaar voor medewerkersonderzoek in de verschillende vormen die hiervoor zijn beschreven. Deze vragenlijsten zijn te gebruiken voor de certificering HKZ/ISO.

Graag denken we samen met onze opdrachtgevers na over wat voor uw organisatie de beste aanpak zou kunnen zijn. En uiteraard kunnen we u, na het uitvoeren en rapporteren van de onderzoeksresultaten, ook helpen met een concreet verbeterplan voor uw organisatie. Wilt u meer weten over onze aanpak of concrete voorbeelden inzien? Neem dan gerust contact met Robbert Klein Koerkamp op (050 82 00 461, r.klein.koerkamp@zorgfocuz.nl). In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Drs. Robbert Klein Koerkamp

(050) 82 00 461
r.klein.koerkamp@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Ouderenzorg / Thuiszorg (VVT)

Bekijk de voorbeeldcase


Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Bekijk de voorbeeldcase


Ouderenzorg / Thuiszorg (VVT)

Bekijk de voorbeeldcase


Klant over ZorgfocuZ