Een cliënt met een goede ervaring komt nog eens terug en raadt uw organisatie aan bij familieleden, buren en kennissen. Door uw cliënten regelmatig te vragen waar zij tevreden over zijn en waar zij kanttekeningen bij plaatsen, kunt u continu verbeteren. Er zijn verschillende methoden/vragenlijsten beschikbaar waar u uit kunt kiezen, dan wel verplicht zijn om toe te passen. Denk hierbij aan de CQI-meting, de PREM-meting en de PROM-meting.

CQI-meting

De CQI (Consumer Quality Index) is een wetenschappelijk gefundeerde methode om klantervaringen in de zorg te meten. De zorgverzekeraars en auditoren verwachten steeds vaker van zorgorganisaties dat ze dit onderzoek elke twee jaar uitvoeren om tevredenheid en kwaliteit aan te tonen. De CQI bevat vragen over uiteenlopende thema’s, zoals gastvrijheid, informatievoorziening, woongenot of kwaliteit van de behandeling.

ZorgfocuZ heeft ruime ervaring met CQI-metingen voor verschillende doelgroepen. Wij passen hierbij zowel schriftelijk, mixed-mode als online onderzoek toe. Wij zijn jaarlijks verantwoordelijk voor duizenden verzendingen voor o.a. fysiotherapie, ziekenhuizen en GGZ instellingen. Indien wenselijk voeren wij additioneel verdiepende gesprekken/focusgroepen uit met een selecte groep cliënten.

Wij zijn geaccrediteerd als meetbureau voor de CQ-Index en voldoen aan alle eisen die het voormalig Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) aan een geaccrediteerde meetorganisatie stelt.

Nieuw kwaliteitskader in ouderenzorg

Het Zorginstituut Nederland heeft begin 2017 het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bekend gemaakt. Het Kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. ZorgfocuZ kan u informeren over de laatste stand van zaken van het nieuwe Kwaliteitskader en de wijze waarop wij u hierbij kunnen ondersteunen.

Meer concreet kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden om kwaliteitsnetwerken op te zetten, hoe u cliëntervaringen kunt meten en hoe u dit integraal onderdeel uit kunt laten maken van uw organisatieproces. Meer informatie vindt u op onze pagina over ouderenzorg. Ook kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze collega Jochem Hoekstra via j.hoekstra@zorgfocuz.nl of via 050 – 8200 461.

PREM-meting

Ook de PREM-metingen geven inzicht in klantervaringen. PREM staat voor Patiënt Reported Experience Measure. Met een relatief korte vragenlijst van 12 tot 15 vragen wordt nagegaan hoe patiënten zaken als informatieverstrekking, bejegening, nazorg en inspraak hebben ervaren. Momenteel lopen er pilots voor de PREM ziekenhuisopname en de PREM oncologie.

PROM-meting

PROMS-metingen geven u inzicht in de effectiviteit van uw behandelingen. PROMS staan voor Patiënt Reported Outcome Measures. Met een korte gevalideerde vragenlijst wordt de ervaren gezondheid van de patiënt, zowel voor als na de behandeling, gemeten.

Door de effectiviteit van de behandeling regelmatig te meten, kunt u de kwaliteit en effectiviteit van uw behandeling verbeteren. ZorgfocuZ is van mening dat PROMS er niet puur zijn om uitkomsten te vergelijken (benchmarken), maar dat PROMS gericht gebruikt kunnen worden voor interne sturing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Zo kunnen opvallende uitkomsten van een PROMS-meting een reden zijn voor nadere interpretatie, door ze bijvoorbeeld te leggen naast het doel van de behandelinterventie, of te zoeken naar het verhaal achter de cijfers. Zo zet u PROMS gericht in om de kwaliteit en patiëntgerichtheid van uw zorg te verbeteren.

Waarom ZorgfocuZ?

  • Ervaren, geaccrediteerd onderzoek- en adviesbureau gericht op de zorg- en welzijnssector
  • Topkwaliteit vragenlijsten door betrokkenheid Rijksuniversiteit Groningen
  • Mogelijkheid tot (online) tussentijdse rapportages
  • Gratis helpdesk beschikbaar voor cliënten
  • Zeer overzichtelijke, bondige rapportages
  • Gratis gebruik online dashboard
  • Uitgebreide aanvullende analyses mogelijk (o.a. diverse benchmarks, spreidingsmatrices)

 

Naast de CQI-, PREM-, of PROM-metingen voert ZorgfocuZ veel andere soorten onderzoeken uit, te denken valt dan aan spiegelgesprekken, focusgroepen, shadowingtrajecten of op maat gemaakte vragenlijsten.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

(050) 82 00 461


Voorbeeldcases
Ouderenzorg / Thuiszorg (VVT)

Bekijk de voorbeeldcase


Klant over ZorgfocuZ