De richtlijnen voor het CEO Wmo en het CEO Jeugdwet schrijven voor dat de onderzoeken ervaringen dienen op te halen bij cliënten die in het voorgaande jaar onderdeel uitmaakten van de Wmo en Jeugdwet. De onderzoeken hebben in die zin een retroperspectief karakter, er wordt namelijk teruggekeken in de tijd, tot soms wel meer dan een jaar geleden. Er kleven twee concrete nadelen aan deze manier van meten:

  1. Er is een reële kans dat cliënten bepaalde ervaringen niet meer scherp op het netvlies hebben staan en dat teruggekoppelde informatie niet volledig is of ‘de lading niet dekt’.
  2. De uitkomsten van de onderzoeken bieden gemeenten geen real time sturingsinformatie.

 

Meer dan 65 gemeenten geholpen met continu meten

Voor gemeenten die dit ‘probleem’ onderkennen, zou het een uitkomst kunnen zijn om continu te gaan meten. ZorgfocuZ voert inmiddels voor meer dan 65 gemeenten het cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet uit op basis van continu meten. Wij doen dit onder andere voor de volgende gemeenten:

  • Hoorn, Leeuwarden, Berg en dal, Nijkerk, Roermond, De Wolden, Hoogeveen, Weert, Nederweert, Leudal, Raalte, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne, Memblik, Rhenen, Veenendaal, Texel, De Fryske Marren, Lingewaard, Waalre, Súdwest-Fryslân, Neder-Betuwe, Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest, Elburg, Putten, Haarlem, Weert, Leudal, Oldebroek, Medemblik en Lopik

 

Bekijk hier ook enkele voorbeeldcases over continu meten!!

Uitgangspunten continu meten

Bij continu meten staat de gedachte centraal dat cliëntervaringen worden opgevraagd zo snel mogelijk nadat de toegangsfase is afgerond en/of nadat de zorg geleverd is. Dat kan door middel van vragenlijsten, maar b.v. ook door middel van interviews.

De uitkomsten van onderzoek rapporteren wij in ons online dashboard. Hiermee krijg je als gemeente realtime inzicht in cliëntervaringen en geeft het CEO veel meer sturingsinformatie.

Voor cliënten is deze methode ook prettig(er) aangezien de ervaringen recenter zijn en ze dus ook betere feedback kunnen geven. Deze manier van meten is toepasbaar voor zowel het CEO Wmo, Jeugdwet, Participatiewet of ander maatwerkonderzoek.

Wij merken dat de uitgangspunten van deze methode aansluiten bij behoeftes van veel gemeenten. De resultaten zijn ook erg positief met een relatief hogere respons en veel minder helpdesk telefoontjes. Waarschijnlijk omdat de ervaringen recenter zijn.

Online dashboard

ZorgfocuZ beschikt over een online dashboard waarin de gemeente de respons en uitkomsten van de continue metingen kan volgen. Dit richten we op maat voor de gemeente in. De gemeente heeft hiermee continu inzicht in cliëntervaringen, houdt een  ‘vinger aan de pols’ als het gaat om cliëntervaringen en kan direct interventies plegen indien dat gewenst is.

Wilt u meedoen aan onze pilot? – zelf analyses maken in ons online dashboard

Wij bieden gemeenten aan om deel te nemen aan een pilot die wij met diverse gemeenten aan het opzetten zijn. Ons dashboard is namelijk geüpdatet waarbij het voor gemeenten mogelijk is om zelf analyses en vergelijkingen te kunnen doen in ons dashboard. Veel toegepaste analyses zoals een vergelijking tussen bepaalde doelgroepen of een vergelijking met voorgaande metingen kunnen dan straks zelf door gemeenten worden gedaan in ons dashboard zonder onze tussenkomst.

Wij vragen de deelnemende gemeenten om deze nieuwe functionaliteiten van ons dashboard in een bèta-versie te testen en input te leveren over wat goed werkt en wat eventueel nog verbeterd kan worden. Deelname aan de pilot is gratis waarbij de gemeenten minimaal het eerste jaar van continu meten gebruik kunnen maken van deze extra functionaliteiten van ons dashboard.

Automatisch meten

Mede vanwege het succes van continu meten willen diverse gemeenten al een stapje verder gaan met ons en dat is het automatiseren van de metingen. Dat betekent dat wij bij gemeenten de registratie systemen gaan koppelen aan ons systeem waarmee wij vragenlijsten versturen aan cliënten. Als dit is ingeregeld, kunnen gemeenten vanaf dan nieuwe cliënten registreren en wordt vervolgens automatisch (of na aanvinken) een seintje naar onze enquêtetool gestuurd waarna cliënten de evaluatievragenlijst toegestuurd krijgen. De vragenlijst kan per email verstuurd worden, maar ook per post. Deze manier van automatiseren leidt ertoe dat gemeenten veel minder werk hebben en hiermee hoeven ook niet onnodig cliëntbestanden naar ons verstuurd te worden, daardoor ben je als gemeente veel meer in lijn met de AVG.

Kosten

De kosten voor een continue meting zijn vergelijkbaar met de ‘traditionele’ manier van onderzoek zoals u gewend bent. Of kosten hoger of lager uitvallen, heeft onder ander te maken met de frequentie waarop metingen verricht gaan worden, in hoeverre het mogelijk is om vragenlijsten digitaal te versturen en uw rapportagewensen.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Dennis Kremer, MSc. CIPP/E

(050) 82 00 461
d.kremer@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Gemeenten (Sociaal domein)

Bekijk de voorbeeldcase


Gemeenten (Sociaal domein)

Bekijk de voorbeeldcase


Gemeenten (Sociaal domein)

Bekijk de voorbeeldcase


Klant over ZorgfocuZ