Cliëntervaringsonderzoek / Cliëntonderzoek is een belangrijke bron van informatie. Een tevreden cliënt komt nog eens terug en raadt uw organisatie aan bij familieleden, buren en kennissen. Door uw cliënten regelmatig te vragen waar zij tevreden over zijn en hoe ze de zorg ervaren, verkrijgt u inzichten en kunt u continu verbeteren. De vraag die u zich als zorginstelling vast wel eens hebt gesteld, is hoe je die cliëntervaringen nou goed in beeld kunt brengen? En als u die inzichten hebt vergaard, hoe zet u dat dan om naar concrete verbeteringen. Dit blijkt niet altijd even makkelijk. ZorgfocuZ kan u hierbij helpen.

Onderzoeksmethoden

ZorgfocuZ heeft meerdere onderzoeksmethoden voor cliëntenonderzoek waaruit u kunt kiezen. Veelal gaat het hierbij om kwantitatief of kwalitatief onderzoek waarbij ons advies is om gebruik te maken van een combinatie van deze methoden.

  • Kwantitatief onderzoek

Via vragenlijst onderzoek (kwantitatief) zijn wij in staat om bij een grotere populatie informatie te vergaren die relevant voor u is. Denk hierbij aan inzichten in cliëntervaringen met communicatie met personeel, informatievoorziening, verzorging en inspraak. Dit levert informatie op dat bruikbaar is om direct op te sturen. Daarnaast biedt kwantitatief onderzoek de mogelijkheid om te benchmarken. Ideaal om een vergelijking te maken tussen cliëntervaringen anno nu en cliëntervaringen van de komende jaren (0-metingen en 1-meting).

  • Kwalitatief onderzoek

Dergelijk kwantitatief onderzoek kan gezien worden als een eerste inventarisatie waarna vervolgens de keuze gemaakt kan worden om met selectie (groepen) cliënten een verdiepend gesprek aan te gaan. Denk hierbij aan cliënten met opvallende antwoorden of cliëntgroepen die volgens u extra aandacht verdienen. Via bijvoorbeeld diepte-interviews en focusgroepen zijn wij in staat om de juiste informatie voor u boven water te halen.

Het resultaat is een cliëntenonderzoek dat meer is dan alleen een middel voor externe verantwoording. U krijgt een advies in handen waarmee u direct aan de slag kunt om interne kwaliteitsverbeteringen door te voeren. ZorgfocuZ kan dergelijk cliëntenonderzoek volledig voor u verzorgen. Welke opzet wij hanteren, hangt uiteraard af van uw behoefte.

 Verplichte onderzoeken

Uiteraard zijn wij op de hoogte van de verplichtingen die voor verschillende sectoren gelden en zullen u hierbij adviseren over de uitgangspunten en randvoorwaarden. Denk hierbij aan:

 

Wij informeren u graag over de eisen en uitgangspunten die aan deze onderzoeken zijn gesteld.

Structureel sturen op verbeteren cliëntervaring

U wilt als zorginstelling optimale zorg leveren aan uw cliënten. Cliëntervaringsonderzoek is een goede methode om te achterhalen hoe de cliënt de zorg ervaart. Het speelveld aan stakeholders is echter veel breder dan alleen de cliënten. Juist het in kaart brengen van deze stakeholders, hun belangen en het effect dat zij hebben op uw organisatie (en uiteindelijk op uw cliënten) is van essentieel belang. In dat kader zal ZorgfocuZ het gesprek met u aangaan en op basis van uw doelen bepalen welke mogelijkheden u nog meer kunt benutten. Denk hierbij aan:

Online dashboard – continu klantmeten

ZorgfocuZ is trots om te melden dat we recentelijk ons nieuwe online dashboard in gebruik hebben genomen. Onze klanten kunnen hier gratis gebruik van maken. U krijgt van ons een inlog waarmee u de vorderingen van de cliëntervaringsonderzoeken real time kunt volgen en waarin de uitkomsten worden gerapporteerd. Wij kunnen een koppeling maken met uw klantsystemen waarmee wij continue klantervaringen voor u uit kunnen vragen. Ons dashboard is handig wanneer u direct inzicht wilt in de respons en later ook zelf nadere analyses wilt doen. Wij kunnen tevens de uitkomsten van uw voorgaande onderzoeken invoeren in uw eigen online dashboard waarmee u kunt benchmarken op onderzoeken van voorgaande jaren.

Waarom cliëntonderzoek bij ZorgfocuZ?

ZorgfocuZ heeft een unieke samenwerking met de Vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Door deze samenwerking beschikken wij over de nieuwste inzichten en innovatieve analysetechnieken die wij graag inzetten voor uw organisatie. Maar wij bieden meer:

  • Ervaren, geaccrediteerd zorgonderzoeksbureau
  • Topkwaliteit vragenlijsten door betrokkenheid Rijksuniversiteit Groningen
  • Online enquête tool met real time inzichten (via uw eigen inlog)
  • Gratis gebruik van ons online dashboard. Zelf analyses maken, benchmarken met voorgaande onderzoeken en de mogelijkheid om gespecificeerde rapporten uit te draaien
  • Gratis helpdesk beschikbaar voor cliënten
  • Zeer overzichtelijke en bondige rapportages

 

Wilt u meer weten over onze aanpak met betrekking tot cliënten onderzoek? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Drs. Robbert Klein Koerkamp

(050) 82 00 461
r.klein.koerkamp@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Bekijk de voorbeeldcase


Ouderenzorg / Thuiszorg (VVT)

Bekijk de voorbeeldcase


Ouderenzorg / Thuiszorg (VVT)

Bekijk de voorbeeldcase


Klant over ZorgfocuZ