Medewerkersonderzoek

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste visitekaartje. Wanneer zij tevreden, bevlogen en betrokken zijn, heeft dat direct invloed op de tevredenheid van uw cliënten en andere betrokkenen. Het is door de vele veranderingen in de zorg en de reorganisaties die daar mee gepaard gaan, een uitdaging om medewerkers te binden aan de organisatie en tevreden te houden. Door frequent te monitoren hoe tevreden uw medewerkers zijn, bent u beter in staat om hierop (bij) te sturen. Het medewerkersonderzoek van ZorgfocuZ helpt u hierbij.

Medewerkersonderzoek

Veel organisaties kiezen ervoor om per jaar of om het jaar een medewerkersonderzoek uit te voeren. Hierbij komen meerdere thema’s aan bod; samen met uw organisatie bepalen we welke thema’s en onderwerpen relevant zijn. Denk hierbij aan thema’s zoals:

Op basis van onze ervaring beschikken wij over een ruime ‘bibliotheek’ aan voorbeeldvragenlijsten en gevalideerde vragensets die ter inspiratie kunnen dienen.

Pulse meting

Naast of in plaats van een breder onderzoek (dat jaarlijks of om het jaar wordt uitgevoerd), kiezen organisaties er ook wel voor om zogenaamde pulse metingen uit te voeren. Een pulse meting is een kort onderzoek dat snel weergeeft wat de algemene sfeer of tevredenheid is onder medewerkers. Zo’n pulse meting kan de oplossing zijn om zeer gericht informatie over een bepaald thema op te halen, bijvoorbeeld als er concrete verbeterambities zijn op het gebied van interne communicatie of samenwerking. Of als er signalen zijn dat er iets speelt op het gebied van sociale veiligheid (omgang met agressie / geweld / ongewenst gedrag)/ psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Een pulse meting heeft qua methode veel eigenschappen van continu meten, doordat we ervaringen, wensen en percepties van medewerkers op meerdere momenten per jaar aan de hand van een korte vragenlijst peilen.

Bekijk onze voorbeeldcases voor een beeld van de type klanten waarvoor wij medewerkersonderzoeken uitvoeren.

Realtime inzage in ervaringen, wensen en percepties

Doordat wij de resultaten rapporteren in ons online dashboard ImpulZ heeft u altijd realtime inzicht. We kunnen rapporteren op diverse organisatieniveaus, zodat we u de juiste handvatten geven om gericht te werken aan verbeteringen op organisatie-, afdeling- en teamniveau. Naast rapportages in ImpulZ kunnen we op elke andere gewenste manier rapporteren. Denk hierbij aan PDF-rapportages of aan factsheets en andere visualisaties zoals animatiefilms. Deze kunnen wij volledig op maat maken om zowel op inhoud als presentatie aan te sluiten bij uw wensen. Hieronder staat een voorbeeld van een factsheet voor medewerkersonderzoek.

Speciale soorten van medewerkersonderzoek

Op de meer reguliere vormen van medewerkersonderzoek, bieden we een aantal specifieke vormen van medewerkersonderzoek aan:

  • Naast betaalde medewerkers, is de rol en het belang van tevreden vrijwillige medewerkers voor veel zorgorganisaties van groot (bedrijfs)belang. Met ons vrijwilligersonderzoek helpen we al vele zorgorganisaties.
  • De WerkbelevingsMonitor bieden we samen aan met Regioplus-organisatie ZorgpleinNoord. Het is een maatwerkonderzoek voor organisaties uit Noord Nederland, waarmee we op dezelfde manier de beleving, ervaring en tevredenheid van medewerkers meten. Naast resultaten op organisatieniveau, ontstaat er zo ook waardevolle externe benchmarkinformatie.
  • Het is interessant om een medewerkersonderzoek te combineren met een cliëntervaringsonderzoek. Een combinatie van een medewerkersonderzoek met een cliëntonderzoek brengt het voordeel met zich mee dat de resultaten van beide onderzoeken in samenhang met elkaar geanalyseerd kunnen worden. Vanuit ZorgfocuZ hebben wij voor diverse zorgorganisaties een koppelingsrapport opgesteld waarin de resultaten tussen het cliënt- en het medewerkersonderzoek aan elkaar worden gekoppeld en de informatievoorziening nóg rijker wordt.
  • Wij voeren ook instroomonderzoek en uitstroomonderzoek uit, om u inzicht te bieden in ervaringen en belevingen van nieuwe medewerkers of juist in de redenen voor vertrek.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over medewerkersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 269 (kantoor Utrecht).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Hieronder vindt u een overzicht van diverse onderzoeksoplossingen op het gebied van medewerkersonderzoek.

Wilt u meer weten over medewerkersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 82 00 461 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 269 (kantoor Utrecht).