Medewerkersonderzoek

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste visitekaartje. Wanneer zij tevreden, bevlogen en betrokken zijn, heeft dat direct invloed op de tevredenheid van uw cliënten en andere betrokkenen. Het is door de vele veranderingen in de zorg en de reorganisaties die daar mee gepaard gaan, een uitdaging om medewerkers te binden aan de organisatie en tevreden te houden. Door frequent (en op maat!) te monitoren hoe tevreden uw medewerkers zijn, bent u beter in staat om hierop (bij) te sturen. Het medewerkers tevredenheidsonderzoek van ZorgfocuZ helpt u hierbij; vrijwel alle zorgorganisaties waarvoor wij het medewerkersonderzoek uitvoeren zijn direct in staat de tevredenheid van medewerkers gericht te vergroten.

Medewerkersonderzoek

Veel organisaties kiezen ervoor om per jaar of om het jaar een medewerkers tevredenheidsonderzoek uit te voeren. Hierbij komen meerdere thema’s aan bod; samen met uw organisatie bepalen we welke thema’s en onderwerpen relevant zijn. Denk hierbij aan thema’s zoals:

Op basis van onze ervaring beschikken wij over een ruime ‘bibliotheek’ aan voorbeeldvragenlijsten en gevalideerde vragensets die ter inspiratie kunnen dienen. Nadrukkelijk schrijven we hier ‘ter inspiratie’, want in onze optiek moet een medewerkersonderzoek altijd op maat gemaakt worden om zo aan te sluiten op de specifieke beleidsuitgangspunten van een organisatie.

Speciale soorten van medewerkersonderzoek

Op de meer reguliere vormen van medewerkersonderzoek, bieden we een aantal specifieke vormen van medewerkersonderzoek aan:

  • Naast betaalde medewerkers, is de rol en het belang van tevreden vrijwillige medewerkers voor veel zorgorganisaties van groot (bedrijfs)belang. Met ons vrijwilligersonderzoek helpen we al vele zorgorganisaties.
  • Het is interessant om een medewerkersonderzoek te combineren met een cliëntervaringsonderzoek. Een combinatie van een medewerkersonderzoek met een cliëntonderzoek brengt het voordeel met zich mee dat de resultaten van beide onderzoeken in samenhang met elkaar geanalyseerd kunnen worden. Vanuit ZorgfocuZ hebben wij voor diverse zorgorganisaties een koppelingsrapport opgesteld waarin de resultaten tussen het cliënt- en het medewerkersonderzoek aan elkaar worden gekoppeld en de informatievoorziening nóg rijker wordt.
  • Wij voeren ook instroomonderzoek en uitstroomonderzoek uit, om u inzicht te bieden in ervaringen en belevingen van nieuwe medewerkers of juist in de redenen voor vertrek.

Veelgestelde vragen

Wat is een medewerkersonderzoek?

Een medewerkersonderzoek is een onderzoek gericht op het meten van de tevredenheid, betrokkenheid en ervaringen van medewerkers binnen een (zorg)organisatie. Op die manier kunt u als werkgever luisteren naar de stem van uw medewerkers en actief reageren op hun behoeften. Het meest gangbare onderzoek onder medewerkersonderzoek is het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Bekijk onze website voor voorbeelden van medewerkerstevredenheidsonderzoeken die wij voor verschillende organisaties in de zorgsector en het sociaal domein hebben uitgevoerd.

Wat zijn de kosten van een medewerkersonderzoek?

De kosten van een medewerkersonderzoek variëren afhankelijk van de omvang van het onderzoek, het aantal deelnemers en de specifieke behoeften van de (zorg)organisatie. U kunt contact met ons opnemen voor een op maat gemaakte offerte.

Hoe wordt een medewerkersonderzoek uitgevoerd?

Medewerkersonderzoek kan worden uitgevoerd aan de hand van verschillende methoden, maar de meest gangbare methode die gebruikt wordt in medewerkersonderzoek is een vragenlijst. De vragenlijst kan zowel schriftelijk als online worden verspreid onder uw medewerkers. Daarnaast kunnen we de methoden die we inzetten uiteraard aanpassen op uw behoeften en wensen.

Hoe vaak moet een medewerkersonderzoek worden uitgevoerd?

Het uitvoeren van medewerkersonderzoeken is niet verplicht, maar steeds meer organisaties in de zorgsector en het sociaal domein kiezen ervoor om regelmatig een onderzoek te doen. De frequentie van het onderzoek hangt af van de behoeften van de organisatie of zorginstelling. Veel organisaties in de zorgsector en het sociaal domein voeren jaarlijks of halfjaarlijks een medewerkersonderzoek uit. Door regelmatig een onderzoek uit te voeren kunt u namelijk de tevredenheid van medewerkers monitoren en tijdig in te spelen op veranderingen.

Hoe garanderen jullie de anonimiteit van de medewerkers?

Bij ZorgfocuZ begrijpen we het belang van het waarborgen van anonimiteit binnen medewerkersonderzoek. Dit vormt de basis voor het verzamelen van eerlijke feedback van uw medewerkers. We maken gebruik van verschillende maatregelen om de vertrouwelijkheid en anonimiteit in onze onderzoeken te waarborgen en te bevorderen. Voorafgaand aan het onderzoek worden uw medewerkers geïnformeerd over de privacyaspecten van het onderzoek. Daarnaast worden de verzamelde gegevens geanonimiseerd en gescheiden gehouden van persoonsgegevens. Op die manier zijn gegevens niet te herleiden tot individuele personen en/of specifieke situaties.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over medewerkersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 269 (kantoor Utrecht).