Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoeken vormen een belangrijke bron van informatie. Een cliëntervaringsonderzoek heeft veelal een tweeledig doel. Aan de ene kant kunnen organisaties hiermee voldoen aan externe verplichtingen zoals bijvoorbeeld eisen die gesteld zijn door zorgverzekeraars, overheid en brancheorganisaties. Aan de andere kant kan hiermee worden voorzien in de interne informatiebehoefte. De uitkomsten van de onderzoeken kunnen aanleiding zijn om verbeteracties te formuleren met als doel om de cliënttevredenheid te verbeteren.

Expertise ZorgfocuZ met cliëntervaringsonderzoek

Als onderzoeksbureau zijn wij zeer ervaren met het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoeken. Dit vormt het fundament van onze organisatie. Jaarlijks verzenden wij meer dan een miljoen vragenlijsten en voeren wij duizenden interviews uit.

Aan de basis van onze onderzoeken staat altijd een meetplan waarin wij met u vastleggen:

 • welke doelgroepen onderdeel uitmaken van het onderzoek;
 • hoe de vragenlijst eruit kan zien;
 • via welke methode de onderzoeksdoelgroep benaderd kan worden.

Op het gebied van onderzoek voor zorgorganisaties hebben wij ervaring met alle denkbare onderzoeksonderwerpen en -doelgroepen zoals:

 • Psychogeriatrie;
 • Somatiek;
 • (Thuis-)begeleiding;
 • Hulp bij huishouden;
 • Dagbesteding;
 • ELV;
 • Revalidatie (geriatrische revalidatiezorg);
 • Verpleging en verzorging.

Voor gemeenten zijn wij inmiddels de grootste aanbieder op het gebied van cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en ander onderzoek.

In het verlengde van de cliëntonderzoeken doen wij veel onderzoek onder vertegenwoordigers van cliënten, mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers en verwijzers.

Onze onderzoeksoplossingen

Hieronder vindt u een overzicht van diverse onderzoeksoplossingen op het gebied van cliëntervaringsonderzoek. Mocht u een specifiek vraagstuk hebben dat hier niet bij staat, neemt u dan gerust contact met ons op. Maatwerk is altijd mogelijk en wij denken graag met u mee over de mogelijkheden.